Sådan oplyser du PBU-pensionen i ansøgningen om folkepension

I selve ansøgningsforløbet på borger.dk, skal du angive din løbende pension fra PBU som en indtægt.

  • Den livsvarige pension oplyses under 'tjenestemandspension og anden pension'. Se vejledningen nedenfor.
  • Eventuelle ratepensioner oplyses under 'indekskontrakt, ratepension og lign.'
  • Alderssummer skal ikke oplyses.Når du indtaster din pension fra PBU i ansøgningen om folkepension, skal perioden svare til den periode, du vil få folkepension i indeværende år.          

Eksempel:
Du søger folkepension fra 1. marts
Du får 80.000 kr. om året i livsvarig pension fra PBU
Skriv beløbet svarende til 10 måneders pension fra PBU.

       

1. marts - 31. december = 10 måneder
PBU-pension pr. år = 80.000 kr.
PBU-pension pr. måned = 6.667 kr.
PBU-pension i 10 måneder = 66.667 kr.