Sådan oplyser du PBU-pensionen i ansøgningen om folkepension

I selve ansøgningsforløbet på borger.dk, skal du angive din løbende pension fra PBU som en indtægt.

  • Den livsvarige pension oplyses under 'tjenestemandspension og anden pension'. Se vejledningen nedenfor.
  • Eventuelle ratepensioner oplyses under 'indekskontrakt, ratepension og lign.'
  • Alderssummer skal ikke oplyses.Når du indtaster din pension fra PBU i ansøgningen om folkepension, skal perioden svare til den periode, du vil få folkepension i indeværende år.          

Eksempel:
Du søger folkepension fra 1. marts
Du får 80.000 kr. om året i livsvarig pension fra PBU
Skriv beløbet svarende til 10 måneders pension fra PBU.

       

1. marts - 31. december = 10 måneder
PBU-pension pr. år = 80.000 kr.
PBU-pension pr. måned = 6.667 kr.
PBU-pension i 10 måneder = 66.667 kr.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.