Folkepension

Du skal søge om folkepension, inden du når din folkepensionsalder - også selv om du ønsker at vente med at få den udbetalt.

Det kan du gøre på borger.dk eller ved at henvende dig på Borgerservice.  

Folkepensionen udbetales månedsvis bagud og bliver udbetalt til din konto den sidste bankdag i måneden

Hvis du for eksempel fylder 65 den 2. september, vil den første udbetaling være den 31. oktober.

Vil du vente med folkepensionen?
Du kan også vælge at udskyde din pension i stedet for at gå på folkepension straks, når du når folkepensionsalderen. Når du udskyder din folkepension, optjener du en venteprocent. Det betyder, at du får udbetalt mere i pension, når du vælger at få pensionen udbetalt på et senere tidspunkt. 

Jo længere tid du udskyder din folkepension, desto mere får du udbetalt i folkepension.

Husk, at du skal søge din folkepension, for at du kan udskyde pensionen og få ekstra tillæg.

Et par tips til ansøgningen
Når du søger om folkepension, skal du have en del oplysninger klar om dig selv og evt. din ægtefælle/samlever. Det drejer sig om fremtidige indtægter (løn, renter, aktieafkast, pensioner mv.). Se evt. pensionsinfo.dk, hvis du er i tvivl om dine pensioner. 

Se her, hvordan din PBU-pension skal oplyses i ansøgningen.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.