Efterløn

Efterlønsordningen giver dig mulighed for at trække dig helt eller delvis tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når din folkepensionsalder.

Det er A-kassen, der administrerer efterlønsordningen, og det er din A-kasse, der udbetaler efterlønnen til dig. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din A-kasse, hvis du har spørgsmål om efterløn.

Dine pensionsordninger kan have betydning på størrelsen af din efterløn
For at A-kassen kan beregne størrelsen på din efterløn, skal de bruge oplysninger om dine pensionsordninger. Umiddelbart før din efterlønsalder sørger vi for, at A-kassen kender størrelsen på din pensionsordning hos os.

Kontakt din A-kasse 
Har du spørgsmål om efterlønnen skal du kontakte din A-kasse

Hvor meget kan jeg højest få i efterløn?
For at få efterløn, skal du opfylde kravene for medlemskab af A-kassen og indbetaling til efterlønsordningen. Herudover er det din alder, der afgør hvornår du kan få efterløn.

StørrelseFuldtidsforsikret - maks. kr./md.Deltidsforsikret - maks. kr./md.
Efterløn - 91%-satsen16.956 kr.11.304 kr.
Efterløn - 100%-satsen18.633 kr.12.422 kr.

Dette er den maksimale efterlønssats. Du kan dog højst få 90 pct. af din løn. Alle beløb er før skat og før fradrag for pensioner.

Du kan på borger.dk finde en efterlønsberegner.

Er du i tvivl, om du har ret til efterløn, kan du kontakte BUPL-A.

Efterlønsbeviset
BUPL A-kasse skriver til dig i E-boks ca. 6 uger før du når din efterlønsalder, og beviset modtages to dage før din efterlønsalder. Du skal være rask, når du får efterlønsbeviset, ellers kan du tidligst få beviset, når du er blevet rask.

Med efterlønsbeviset:

✔ Er du sikret retten til efterløn – også hvis du senere bliver syg
✔ Skal du ikke længere betale efterlønsbidrag.

Kan jeg arbejde og samtidig få efterløn?
Du må gerne arbejde og få efterløn samtidig. Dog skal de timer du arbejder modregnes i din efterløn. Alligevel kan det altid betale sig at arbejde, da din timeløn som pædagog er højere end efterlønnen pr. time. Arbejder du mere en 29,6 timer om ugen, kan du ikke supplere op med efterløn.

Kan jeg få pension og efterløn samtidig?
Ja, du kan godt få efterløn og pension samtidig. Efterlønnens størrelse er også bestemt af størrelsen på din pension, uanset om du får pensionen udbetalt i efterlønsperioden eller ej.

Din efterløn bliver således mindre, jo mere pension du har. Der er to sæt regler for beregning af efterløn og pensioner:

Hvis du er født før 1.1.1956, kan du få efterløn i 5 år, og modregningen af pension i efterlønnen er op til 55 pct. af den månedlige pension. Hvis du er født d. 1.1.1956 eller efter, vil din efterlønsperiode være kortere og modregningen af din pension i efterlønnen vil være op til 64 pct.

Optjen skattefri præmier

EngangsbeløbFuldtidsforsikretDeltidsforsikret
1 skattefri præmie = 481 timer13.416 kr.8.944 kr.
Maksimalt 12 præmier (3 år)160.992 kr.107.328 kr.

Beløbene er fra 2018. Præmien udbetales af BUPL A-kasse, når du bliver folkepensionist. Du kan optjene skattefrie præmieportioner, hvis du venter med at gå på efterløn og arbejder i stedet. Hvor længe du minimum skal arbejde, og hvor mange timer du skal arbejde for at optjene skattefri præmieportioner, afhænger af, hvornår du er født.

Et eksempel
Mona er født i 1958. Går hun på efterløn når hun er 65 år, vil hun i månedlig pension få 13.400 kr. i PBU-pension og 9.600 kr. i efterløn – i alt pr. måned før skat: 23.000 kr.

Herudover vil hun – hvis hun arbejder på fuld tid – have en skattefri præmie på 53.664 kr. Har hun arbejder færre timer, vil det være en mindre præmie.

Fleksjob og efterløn
Hvis du er i fleksjob eller visiteret til fleksjob, kan du ikke overgå til efterløn, men kan i stedet overgå til fleksydelse. Det er din kommune, som kan hjælpe dig med oplysninger om fleksydelse. Der er også hjælp at hente på borger.dk

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.