Andre pensioner

Du kan have andre pensioner andre steder end i PBU. I hvert fald har du pension i ATP. Det er rigtig vigtigt, at du får et samlet overblik over dine pensioner - da det er forudsætningen for at du kan planlægge din pension.

Samlet oversigt på PensionsInfo
På pensionsinfo.dk finder du en samlet oversigt over dine pensioner - og du kan se pensionerne ved forskellige aldre. Det er et godt at få et samlet overblik over både dine pensioner og dine forsikringer, så du kan se at du har de forsikringer du skal bruge, og ikke har flere end du behøver.

Du kan ikke se alle tjenestemandspensioner på Pensionsinfo.

Du kan samle dine pensioner
Har du pensioner andre steder end i PBU, kan du samle dem i PBU.  Det er en god ide at samle pensionerne inden du starter udbetalingen af din pension. Du sparer omkostninger og du undgår udbetalinger fra flere forskellige steder.

PBU tager ikke gebyrer ved øverførsel af pensioner -  men det kan være at de andre pensionskasser gør det. Ønsker du at overføre, kan du gøre det her på siden under selvbetjening.

Dine pensioner kan have indflydelse på din efterløn

Kontakt din A-kasse og hør om eventuel modregning

Folkepension 

Kontakt Udbetaling Danmark og hør om netop din situation, eller beregn din folkepension på borger.dk.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
Hvis du var lønmodtager i perioden 1977-1979, indbetalte din arbejdsgiver et beløb til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Du kan derfor have ret til et engangsbeløb. På ld.dk kan du søge om at få pengene udbetalt.

ATP – Livslang Pension
ATP udbetales som en månedlig livsvarig pension, når du når folkepensionsalderen. 

Hvis du har indbetalt til ATP hele dit arbejdsliv, kan du få udbetalt op til 23.600 kr. om året. Pensionen bliver automatisk udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Du kan læse mere om ATP på atp.dk eller på borger.dk.

Tjenestemandspension
Hvis du har været - eller er ansat - som tjenestemand, skal du kontakte dit nuværende eller tidligere lønkontor for at høre, hvilke rettigheder du har, og hvor du skal henvende dig for at få oplyst, hvor meget du kan få udbetalt.

Privat pensionsopsparing
Har du pensionsordninger andre steder, skal du kontakte de pågældende steder for at finde ud, hvornår og hvor meget du kan få udbetalt.  

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.