Sæt din pension i gang

Vigtigt at vide

Sådan har vi beregnet din pension
Sådan bliver din pensionsudbetaling reguleret

Din pension bliver som udgangspunkt reguleret en gang årligt. Det er størrelsen af din opsparing og forventningerne til den fremtidige udvikling, som bestemmer, hvad du får udbetalt hver måned. Din opsparing får månedligt tilskrevet en rente, som er baseret på det direkte afkast af PBU’s investeringer. Du vil i god tid hvert år få oplyst størrelsen på din pension for det kommende år.

Du kan læse mere om, hvordan din pension bliver reguleret.

Din udbetaling herfra kan påvirke offentlige udbetalinger

Du skal være opmærksom på, at når du får udbetaling fra din pensionsordning, kan det betyde, at din eventuelle udbetaling af efterløn eller offentlige ydelser bliver mindre og i nogle tilfælde falder væk. Kontakt din A-kasse om efterløn og Udbetaling Danmark om offentlige ydelser.

Har du brug for hjælp?

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at chatte med en rådgiver

Chattens åbningstider
Vi træffes mandag-torsdag kl. 8.30-16.00. Fredag 9.00-15.00.

Start chat

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.