Se, hvem der får pengene ved din død

Vi udbetaler pengene til dine "nærmeste pårørende" eller dem, du har valgt.         

Vigtigt at vide

"Nærmeste pårørende"

Når vi udbetaler pengene, bruger vi reglerne for "nærmeste pårørende", som er et særligt begreb, der er defineret i loven.

"Nærmeste pårørende" er i prioriteret rækkefølge:

1. Din ægtefælle eller registrerede partner

2. Din samlever (som du har haft fælles bopæl med i de sidste to år før dødsfaldet, eller som du venter, har eller har haft barn sammen med)

3. Dine børn, børnebørn mv. (dine livsarvinger)

4. Dine arvinger efter testamente

5. Dine øvrige arvinger efter arveloven