Efterløn

Er du en del af efterlønsordningen, har du mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet tre-fem år før folkepensionsalderen.

Der er særlig god grund til at orientere sig om mulighederne i efterlønsordningen, for der er indbygget flere ”gulerødder”, som har til formål at få flere til blive længere tid på arbejdsmarkedet. Der er mulighed for højere efterløn og skattefrie præmier, hvis du opfylder betingelserne for at få del i ”gulerødderne”.

Inden du beslutter dig for, hvornår du vil stoppe med at arbejde, er det derfor en god ide at læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er en del af efterlønsordningen. Der kan være penge i at planlægge efterlønnen og pensionen.

Du kan søge hjælp i BUPL-A, som rådgiver om og administrerer efterlønsordningen.

Dit efterlønsbevis

Hvis du opfylder betingelserne for at gå på efterløn, får du dit efterlønsbevis fra BUPL A-kasse i Min Post på bupl.dk ca. seks uger før, du når din efterlønsalder. Du skal være rask, når du får efterlønsbeviset. Ellers kan du tidligst få beviset, når du er blevet rask.

 

Med efterlønsbeviset

  • Er du sikret retten til efterløn - også hvis du senere bliver syg
  • Skal du ikke længere betale efterlønsbidrag.

Efterløn sammen med løn og pension?

Arbejde samtidig med efterløn
Du må gerne arbejde, mens du får efterløn. Dog bliver de timer, du arbejder, modregnet i din efterløn. Alligevel kan det altid betale sig at arbejde, da din timeløn som pædagog er højere end efterlønnen pr. time.

Arbejder du mere end 128 timer om måneden, kan du ikke supplere med efterløn.

Pension samtidig med efterløn
Du kan godt få udbetalt pension, samtidigt med at du får efterløn. Du skal være opmærksom på, at der sker modregning i din efterløn, når du har pensionsordninger. Som udgangspunkt vil alle pensionsordninger nedsætte din efterløn.

Optjen skattefrie præmier

Du kan optjene skattefrie præmieportioner, hvis du venter med at gå på efterløn og arbejder i stedet. Pengene udbetales af BUPL A-kasse, når du bliver folkepensionist. Oversigten viser beløbene i 2020.

Engangsbeløb  Fuldtidsforsikret  Deltidsforsikret
1 skattefri præmie = 481 timer  13.740 kr.  9.160 kr.

Maksimalt 12 præmier (3 år)  164.880 kr.  109.920 kr.

Hvor længe du minimum skal arbejde, og hvor mange timer du skal arbejde for at optjene skattefrie præmieportioner, afhænger af hvornår du er født. Læs mere på borger.dk.

Beregn din efterløn

Det er BUPL's A-kasse, som administrerer din efterlønsordning. Hvis du har efterløn, kan du bede A-kassen om en beregning. Du kan også regne selv på borger.dk.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte A-kassen på tlf. 35 46 52 00. Du kan også læse mere om efterløn på A-kassens hjemmeside.

 

Efterlønsalder

Her kan du se, hvornår du kan få efterløn og folkepension. Oversigten viser også, hvornår du kan få dine opsparede pensioner udbetalt.

Se oversigt
Kontakt BUPL's a-kasse

Det er BUPL-A, som administrerer din efterlønsordning. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du ringe til dem på 35 46 52 00.

Læs mere på bupl.dk

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.