Ferie

Når du planlægger at stoppe med at arbejde og søger om efterløn eller folkepension, er det en god idé samtidigt at planlægge, hvad der skal ske med din ferie. Det vigtigste er, at ferien passer ind i dine planer, men det er også en god idé at se på, hvad du får mest ud af.

Som hovedregel er det bedst at afholde al den ferie, du kan, inden dit job ophører, og du starter på efterløn eller folkepension. Så optjener du nemlig pension og ferie længst muligt.

Her kan du læse mere om muligheder og regler.

 

Ferie og efterløn

Ved overgang fra arbejde til efterløn er det en fordel at planlægge dit arbejdsophør, så du kan afholde al den ferie, du har optjent, inden din ansættelse ophører, så du får løn under ferien. På den måde får du ud over din løn også indbetalt til pension, og du optjener feriedage, som du kan få udbetalt senere. Desuden kan ferien også have betydning for eventuel optjening af skattefrie præmier.

Venter du med at afholde ferien, vil du ikke få efterløn de dage, du kan afholde ferie med feriepenge.

Ferie og folkepension

Når du går på folkepension, kan du få udbetalt optjente feriepenge, men de vil indgå i beregningen, hvis du er berettiget til folkepensionstillæg.

Derfor er det en fordel at holde den ferie, du kan, inden du går på folkepension.

De indefrosne feriepenge

Med den nye ferielov bliver optjente feriepenge for overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indbetalt til en ny fond ”Lønmodtagernes Feriemidler”. Pengene skal være indberettet til fonden senest d. 31. december 2020.

Det var oprindeligt planen, at opsparingen blev udbetalt, når du nåede din folkepensionsalder. Folketinget har imidlertid indgået en aftale, der giver mulighed for udbetaling af de indefrosne feriepenge til oktober 2020.

Hold dig opdateret om de indefrosne feriepenge på borger.dk.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.