Har du søgt folkepension?

Folkepensionen kommer ikke af sig selv. Du skal søge om den, inden du når din folkepensionsalder - også selv om du ønsker at vente med at få den udbetalt. Det kan du gøre på borger.dk.

Hvis du har optjent skattefrie præmier i efterlønsordningen, kan du få dem udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Du kan derudover få udbetalt din pension fra ATP Livslang Pension.

Folkepension 2021

 

Enlige

Gifte/Samlevende

Grundbeløb

6.518 kr. om måneden

6.518 kr. om måneden

Pensionstillæg

7.335 kr. om måneden

3.707 kr. om måneden

I alt

13.853 kr. om måneden

10.225 kr. om måneden

Folkepensionstillægget kan blive mindre eller falde væk

Folkepensionen består af et grundbeløb, som langt de fleste får. Det afhænger nemlig af, om du har personlig lønindtægt og hvor meget. Desuden er der et tillæg, som kan nedsættes eller falde væk.

Folkepensionstillægget

Har du en ægtefælle eller samlever, og er jeres samlede indtægt over 177.700 kr. årligt
Så vil 32 pct. af pensionen/indtægten derover (16 pct. for hver, hvis begge er på folkepension) blive modregnet i folkepensionstillægget.

 

 

Er du enlig, og har du en indtægt på mere end 88.700 kr. årligt
Så vil 30,9 pct. af pensionen/indtægten derover blive modregnet i folkepensionstillægget.

Aldersopsparing og kapitalpension modregnes ikke i folkepensionstillægget.

Hvad kan du få udbetalt i folkepension?

Du kan beregne din folkepension på borger.dk

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

Hvornår kommer pensionen ind på kontoen?

Folkepensionen udbetales månedsvis bagud og bliver udbetalt til din konto den sidste bankdag i måneden. Hvis du for eksempel fylder 66 år den 2. september, vil du få den første udbetaling den 31. oktober.

Du kan udskyde folkepensionen

Du kan udskyde pensionen
Du kan søge om at udskyde din folkepension og din ATP Livslang Pension. Så optjener du en såkaldt venteprocent, hvis du fortsætter med at arbejde efter din folkepensionsalder. Når du senere vælger at få din folkepension udbetalt, får du også et ventetillæg.

Læs mere om beregningsregler, og hvilke krav du skal opfylde

Du kan arbejde længere
Hvis du fortsætter med at arbejde mindst 1.560 løntimer de første 12 måneder, efter du har nået folkepensionsalderen, kan du have ret til en seniorpræmie, som er et skattefrit engangsbeløb på 42.000 kr.

Læs mere om seniorpræmieordningen

Folkepensionen kommer ikke automatisk

Den skal du selv søge om. Og det skal du gøre, inden du når din folkepensionsalder - også selv om du ønsker at vente med at få den udbetalt. Du gør det på borger.dk.

Søg folkepension
Her sparer du skatten

Du skal ikke betale de 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag af dine pensioner, som du betaler af din løn.

Aldersopsparing i PBU og PBU Ekstra er skattefri.

Det skal du betale skat af
  • Folkepension
  • Efterløn
  • ATP Livslang Pension
  • Ratepension og livsvarig pension fra PBU og andre

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.