Få overblik over din pension

Det er en god idé at begynde at planlægge din pension så tidligt som muligt. Du skal leve af den i mange år, og en god pension giver dig frihed til at vælge, hvordan og hvornår du vil stoppe på arbejdsmarkedet, og hvordan du vil leve dit pensionsliv.

Her kan du se, hvordan du får overblik over, hvor meget du har i pension, og hvad det betyder for din pension, hvornår du starter udbetalingen.

Din opsparing i PBU er fordelt på:

En livsvarig pension

  • Din arbejdsgiver indbetaler til din livsvarige pension, så længe du arbejder.
  • Den udbetales månedligt resten af livet.
  • Den kan helt eller delvis sættes på pause, hvis du fx i en periode har arbejde.

En ratepension

  • Du kan vælge at få din ratepension udbetalt i ti år eller mere.
  • Den kan udbetales sammen med den livsvarige pension, så du får en højere pension i det antal år, du har valgt, at ratepensionen skal fordeles over.
  • Din arbejdsgiver indbetaler til din ratepension, så længe du arbejder.
  • Når du starter udbetalingen, kan du ændre ratepensionen til en livsvarig pension.

En aldersopsparing

  • Aldersopsparingen er et skattefrit engangsbeløb.
  • Du kan få den udbetalt typisk fra 60 år, og også mens du arbejder.
  • Den kan også udbetales i rater over ti år eller mere.

Leg med dine tal

Selvbetjeningen 'Planlæg din pension' giver dig et overblik over, hvordan og hvornår du kan få din pension fra PBU udbetalt. 

Du kan også se, hvad det betyder for udbetalingen, om du går tidligt på pension eller arbejder længere.

Du kan samle dine pensioner

Har du pensioner i andre selskaber eller i banken, kan du samle dem i PBU. Så undgår du at betale for omkostninger flere steder, og du får et bedre overblik.

I selvbetjeningen `Vil du samle dine pensioner?` kan du se, om du har pensioner andre steder, og om det er en god idé at flytte dem til din pension hos os.

Gå videre

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.