Folkepension

Selvom der er længe til, at du skal have folkepension, er det en vigtig del af dit overblik, at du ved hvilke muligheder, folkepensionen giver dig.

I takt med at levealderen er steget, er folkepensionsalderen også steget. Hvornår du tidligst kan få folkepension, afhænger af din alder, og den er for mange pejlemærket for, hvor længe de vil blive på arbejdsmarkedet.

Vi lever af folkepensionen i rigtig mange år, så kend din folkepension og læs mere her.

Det består folkepensionen af

Beløb i 2021

 

Enlige

Gifte

Grundbeløb
- før skat

højst 6.518 kr. 
om måneden

højst 6.518 kr.
om måneden

Pensionstillæg
- før skat

højst 7.335 kr.
om måneden

højst 3.707 kr.
om måneden

I alt 
- før skat

højst 13.853 kr.
om måneden

højst 10.225 kr.
om måneden

Folkepensionen består af et grundbeløb, som langt de fleste får. Når der er længe til, at du kan få folkepension, er det grundbeløbet, du kan lægge til din PBU-pension for at få et billede af, hvordan din indtægt vil være, når du skal på folkepension.

Folkepensionens tillæg er afhængigt af din og din eventuelle ægtefælle eller samlevers indtægt inklusive pension og løn. Det er ikke sikkert, du kan få tillægget, særligt hvis du er gift eller har en samlever. Derfor vil tillægget afhænge af, hvordan din situation er på det tidspunkt, du kan gå folkepension.

Læs mere om folkepension på borger.dk.

Folkepensionsalder

Her kan du se, hvornår du kan få folkepension. Oversigten viser også, hvornår du kan få dine opsparede pensioner udbetalt.

Se oversigt

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.