Efterløn

Er du en del af efterlønsordningen, har du mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet tre-fem år før folkepensionsalderen.

Der er særlig god grund til at orientere sig om mulighederne i efterlønsordningen, for der er indbygget flere ”gulerødder” i ordningen, som har til formål at få flere til blive længere tid på arbejdsmarkedet. Der er mulighed for højere efterløn og skattefrie præmier, hvis du opfylder betingelserne for at få del i ”gulerødderne”.

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er del af efterlønsordningen. Du kan også søge hjælp i BUPL-A, som rådgiver om og administrerer efterlønsordningen.

Hvor meget kan jeg få i efterløn?

Alle beløb er før skat og før fradrag for pensioner.

2020

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

Efterløn - 91 pct.-satsen maks. 17.366 kr./md. maks. 11.577 kr./md.
Efterløn - 100 pct.-satsen maks. 19.083 kr./md. maks. 12.722 kr./md.

Du kan dog højst få 90 pct. af din løn.

Efterløn sammen med løn og pension?

Kan jeg arbejde og få efterløn samtidigt?

Ja, du må gerne arbejde og få efterløn samtidigt. Dog bliver de timer, du arbejder, modregnet i din efterløn. Alligevel kan det altid betale sig at arbejde, da din timeløn som pædagog er højere end efterlønnen pr. time.

Hvis du arbejder mere end 128 timer om måneden, kan du ikke supplere op med efterløn.

Kan jeg få pension og efterløn samtidigt?

Ja, du kan godt få udbetalt pension, samtidigt med at du får efterløn. Du skal være opmærksom på, at der sker modregning i din efterløn, når du har pensionsordninger. Som udgangspunkt vil alle pensionsordninger nedsætte din efterløn. 

Beregn din efterløn

Du kan gå ind på efterlønsberegneren og se, hvad du kan få i efterløn.  Pensioner bliver modregnet i efterlønnen, også selvom du ikke får dem udbetalt, mens du modtager efterløn. Hav derfor en oversigt over dine pensioner klar, når du skal bruge beregneren.

Optjen skattefrie præmier

Du kan optjene skattefrie præmieportioner, hvis du venter med at gå på efterløn og arbejder i stedet. Pengene udbetales af BUPL A-kasse, når du bliver folkepensionist. Oversigten viser beløbene i 2020.

Engangsbeløb  Fuldtidsforsikret  Deltidsforsikret
1 skattefri præmie = 481 timer  13.740 kr.  9.160 kr.

Maksimalt 12 præmier (3 år)  164.880 kr.  109.920 kr.

Hvor længe du minimum skal arbejde, og hvor mange timer du skal arbejde for at optjene skattefrie præmieportioner, afhænger af hvornår du er født. Læs mere på borger.dk.

Efterlønsalder

Her kan du se, hvornår du kan få efterløn og folkepension. Oversigten viser også, hvornår du kan få dine opsparede pensioner udbetalt.

Se oversigt
Kontakt BUPL's a-kasse

Det er BUPL-A, som administrerer din efterlønsordning. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du ringe til dem på 35 46 52 00.

Læs mere på bupl.dk

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.