Hvad med skatten?

Du får et skattefradrag for indbetalinger til din pension. SKAT får alle nødvendige oplysninger fra os.

Indbetaling via arbejdsgiver
Når din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsordning, bliver indbetalingen trukket fra din løn før skat og arbejdsmarkedsbidrag. På den måde får du skattemæssigt  fradrag for beløbet med det samme.

Du får ikke fradrag for indbetalingen til kritisk sygdom, invalidesum og dødsfaldssum. Til gengæld er disse udbetalinger skattefri.

Privat indbetaling
Hvis du sparer ekstra op på en privat ratepension – fx en PBU Ekstra – kan dette også trækkes fra i skat. PBU indberetter også dette til SKAT

Læs mere om PBU Ekstra

Så meget kan du indbetale
Der er et loft for, hvor meget du hvert år kan indbetale på forskellige typer pension.

Pensionstype              Maks. indbetaling pr. år via arbejdsgiver (2020)Maks. indbetaling pr. år via privat indbetaling, fx PBU Ekstra (2020)

Livsvarig alderspension

 

Ubegrænset
Skattemæssigt fradrag for indbetalingen.
52.500 kr.
Skattemæssigt fradrag for indbetalingen.
Ratepension

57.200 kr.
Skattemæssigt fradrag for den samlede indbetaling til samtlige ratepensioner.

Se her, hvor meget vi forventer, der bliver indbetalt til din ratepension (PBU og PBU Ekstra).

 
Aldersopsparing

Læs mere her, hvis du har valgt at indbetale hele din PBU-pension til den særlige aldersopsparing.

5.300 kr.
Dog 50.200 kr., hvis du har mindre end fem år til din folkepensionsalder.
Der er ikke skattemæssigt fradrag for indbetalingen.

Ekstra fordel ved indbetaling til pension
Der er i 2020 et ekstra skattemæssigt fradrag for indbetaling til ratepension og til livsvarig pension. Fradraget vedrører både det, du indbetaler via dit job, og det, du indbetaler privat. For indbetalinger op til 73.100 kr. årligt får du det ekstra skattemæssige fradrag.
Værdien af det ekstra fradrag afhænger af din alder:

• Hvis du har mere end 15 år til din folkepensionsalder: 12 pct. ekstra fradrag.

• Hvis du har mindre end 15 år til din folkepensionsalder: 32 pct. ekstra fradrag.

Skat af udbetalinger
Du skal betale indkomstskat af pensioner, som udbetales livsvarigt eller i rater over en årrække. Udbetaling af aldersopsparing, sum ved kritisk sygdom, invalidesum og dødsfaldssum er skattefrie.

Når vi udbetaler penge til dine efterladte, skal alle personer undtagen din ægtefælle betale en boafgift.

Læs om boafgiften på borger.dk

Du betaler 15,3 pct. i skat af det afkast, du får på din pensionsopsparing (pensionsafkastskat).

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.