Hvad med skatten?

Du får et skattefradrag for indbetalinger til din pensionsordning. SKAT får alle nødvendige oplysninger fra os.

Indbetaling via arbejdsgiver
Når din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsordning, bliver indbetalingen trukket fra din løn før skat og arbejdsmarkedsbidrag. På den måde får du skattemæssigt  fradrag for beløbet med det samme.

Du får ikke fradrag for indbetalingen til kritisk sygdom, invalidesum og dødsfaldssum. Til gengæld er disse udbetalinger skattefri.

Privat indbetaling
Hvis du sparer noget ekstra op på en privat ratepension – fx en PBU Ekstra – kan du trække indbetalingerne fra i din personlige indkomst. Så sparer du penge i skat.

Læs mere om PBU Ekstra

Så meget kan du indbetale
Der er et loft for, hvor meget du hvert år kan indbetale på forskellige typer pension. Beløbet gælder både det, du indbetaler via din arbejdsgiver, og private indbetalinger via PBU Ekstra, banker eller andre pensionsselskaber.

                                              Maksimal indbetaling (2019)

Ratepension
Du kan se, hvor meget vi forventer, der bliver indbetalt til ratepension her 

55.900 kr.
Skattemæssigt fradrag for indbetalingen
Livsvarig alderspension
Der kan først ske indbetaling til livsvarig alderspension, når du har indbetalt det maksimale beløb til ratepension
51.500 kr. via PBU Ekstra.
Skattemæssigt fradrag for indbetalingen. Ubegrænset, hvis indbetaling sker via arbejdsgive
Alderssum

5.200 kr.
Dog 48.000 kr., hvis du har mindre end 5 år til din folkepensionsalder. 

Der er ikke skattemæssigt fradrag for indbetalingen.

Ny fordel ved indbetaling til pension
Der er pr. 1. januar 2018 indført et ekstra skattemæssigt fradrag for indbetaling til ratepension og til livsvarig alderspension. Fradraget vedrører både det, du indbetaler via dit job, og det, du indbetaler privat.

For indbetalinger op til 71.500 kr. årligt får du det ekstra skattemæssige fradrag. Værdien af sdet ekstra fradrag afhænger af din alder. Se tabellen nedenunder. Fradraget reguleres årligt.

Det ekstra fradrag ser således ud:

Mindre end 15 år til folkepensionsalder
ÅrEkstra fradrag
201922 pct.
202032 pct.

 

Mere end 15 år til folkepensionsalder
ÅrEkstra fradrag
20198 pct.
202012 pct.

Hvis du arbejder som pædagog, kan du typisk indbetale ca. 12.000 kr. om året og få de ekstra fordele.

Skat af udbetalinger
Du skal betale indkomstskat af pensioner, som udbetales livsvarigt eller i rater over en årrække. Udbetaling af alderssum, sum ved kritisk sygdom, invalidesum og dødsfaldssum er skattefrie.

Når vi udbetaler penge til dine efterladte, skal alle andre personer end din ægtefælle betale en boafgift.

Læs om boafgiften på borger.dk

Du betaler 15,3 pct. i skat af det afkast, du får på din pensionsopsparing (pensionsafkastskat).