Få styr på din pension

En tommelfingerregel er, at du skal have en pension svarende til ca. 70 pct. af din løn, hvis du vil opretholde den levestandard, du har i dag.

Med PBU Pensionstjek kan du sammenligne din pension med din løn i dag. Du kan tage tjekket, hvis du er under 65 år, og din arbejdsgiver indbetaler til PBU.

Log ind og tag et PBU Pensionstjek

Se vores gode råd til dig

Vi har samlet nogle gode råd til, hvad du bør gøre med din pension i din situation. Rådene afhænger af din alder, din livssituation og din pensionsordning.

Følg renten og udviklingen i din pension

Din opsparing i Pædagogernes Pension får løbende tilskrevet en rente, som er baseret på det direkte afkast af vores investeringer. 

Renten afhænger af de finansielle markeder og vil derfor variere fra år til år. Nogle år vil den være høj og andre år lavere - måske endda negativ. Men set over en årrække forventer vi, at det direkte afkast alt andet lige vil give dig en højere alderspension. Du kan følge med i, hvordan renten udvikler sig hen over året.

Pensionspakken - et sikkerhedsnet i livets faser

Opsparing til din pensionstilværelse

Forsikringer ved sygdom og død

Din pensionsordning handler lige så meget om tryghed i dit liv her og nu, som når du en dag holder op med at arbejde. Og vi tilpasser hele tiden Pensionspakken, så den passer til dig som pædagog - og samtidig supplerer de offentlige udbetalinger bedst muligt.

Langt den største del af indbetalingen til Pensionspakken bliver brugt til at spare op til din pension. Med Pensionspakken har du en opsparing til en livsvarig pension og en ratepension, der udbetales i de første 10 år, efter du er gået på pension. Når du går på pension kan du få:

  • Livsvarig alderspension
  • Evt. ratepension i 10 år
  • Evt. et engangsbeløb
Se dine tal

En del af indbetalingen til Pensionspakken bliver brugt til forsikringer, så du og din familie er dækket, hvis der sker dig noget. Du får udbetalt penge fra PBU:

  • Hvis du får offentlig førtidspension
  • Kommer i fleksjob
  • Er under revalidering på mere end et år
  • Modtager ressourceforløbsydelse i mere end et år
  • Hvis du får en kritisk sygdom 
  • Ved din død 

OBS: Hvis din månedlige indbetaling er under 650 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag – dvs. din løn er under ca. 5.100 kr. om måneden – så har du ingen forsikringer. Hele indbetalingen går til din alderspension.

Det samme gælder, hvis der ikke er blevet indbetalt til din pension i mere end tre år, og du er blevet hvilende medlem

Se dine tal

Som udgangspunkt har alle medlemmer af PBU den samme pensionspakke. Du har dog mulighed for at tilpasse Pensionspakken - både når det handler om dine forsikringer og din opsparing til pension.

Køb supplerende dødsfaldssum

Forhøj invalidepension

Spar mere opFor dig under 60 år:  Med Pensionspakkens forsikringer er der en dødsfaldssum på 800.000 kr., som udbetales skattefrit til dine pårørende, hvis du dør, før du går på pension. Er du under 60 år, kan du sikre dine efterladte mellem 243.000 kr. og 972.000 kr. mere ved at købe en supplerende forsikring. Det vil betyde, at dine efterladte er endnu bedre sikret, hvis du dør, før du går på pension.

Læs mere

Dødsfaldssum

800.000

Supplerende forsikring

+ fx 500.000

Forhøjet

1.300.000


Hvis du har forsikringer ved invaliditet i din pensionsordning, har du mulighed for at forhøje invalidepensionen. Vælger du det, vil ændringen træde i kraft 12 måneder senere, og der vil hver måned blive brugt 200 kr. mere af din opsparing til invalidepensionen. Betalingen reguleres årligt.

Læs mere

I dag

90.000

Supplerende

+45.000

Forhøjet

135.000

Hvis du ønsker at spare mere op, kan du i PBU gøre det på to måder:
• Indbetal ekstra på din PBU-opsparing via din arbejdsgiver
• Opret en PBU Ekstra. Her betaler du selv penge ind.

Uanset hvad du vælger, så investerer vi pengene på samme effektive måde – med det direkte afkast af investeringerne – som har givet et flot resultat de sidste 10 år.Regler og betingelser

Pensionsregulativ pr. 1. januar 2020

Pensionsregulativet - januar 2020

Tidligere pensionsregulativer

Pensionsregulativet - januar 2019
Pensionsregulativet - august 2018
Pensionsregulativet - juni 2018
Pensionsregulativet - januar 2018
Pensionsregulativet - juli 2017
Pensionsregulativet - januar 2017
Pensionsregulativet - januar 2016
Pensionsregulativet - januar 2015 

Se listen over sygdomme og betingelser for udbetaling af Sum ved visse kritiske sygdomme.

Betingelser pr. 1. januar 2020

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme - 2020

Tidligere betingelser

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme - 2018

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme - 2017

 

Læs om, hvordan vi håndterer personoplysninger, som er indhentet via internettet. Og læs, hvordan vi forebygger hvidvask af penge

Håndtering af personoplysninger

Forebyggelse af hvidvaskning

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.