OBS!

Dine pensioner afhænger – både før og efter pensionering – af udviklingen i afkast, forventet levetid og omkostninger. Det betyder, at størrelsen af dine pensioner ikke er garanteret. Vi regulerer dine udbetalte pensioner én gang årligt. De oplyste pensioner ved alderspensionering gælder som udgangspunkt indtil første årlige regulering. Vi har beregnet pensionerne, så udbetalingerne forventes at være på omtrent samme niveau over tid.

Din pension

Det, du indbetaler på din pensionsordning i dag, bliver investeret, så du får mest muligt at leve af, når du bliver ældre og er holdt op med at arbejde.

I PBU sparer du op til en 10-årig ratepension og til en livsvarig alderspension. Vi har en ansvarlig investeringspolitik og dygtige investorer, som investerer for dig. Det sikrer, at du får mest mulig pension for pengene og samtidig kan være tryg hele vejen igennem frem til du skal pensioneres.

Se dine tal

Log på for at se din pension

Din pension fra Pensionspakken

Ratepension i 10 år

Du kan begynde at få udbetalt ratepensionen, når du når din pensionsalder. Pensionen udbetales månedligt i 10 år.

Skattefri aldersopsparing

Når du når din pensionsalder, kan du få udbetalt et skattefrit engangsbeløb.

Livsvarig pension

En del af indbetalingen går til at spare op til livsvarig pension, som du kan begynde at få udbetalt, når du når din pensionsalder. Jo længere du venter, jo mere vil du få udbetalt. Alderspensionen udbetales hver måned, så længe du lever, og beskattes som personlig indkomst.

Du kan begynde at få udbetalt ratepensionen, når du når din pensionsalder. Pensionen udbetales månedligt i 10 år.

Når du når din pensionsalder, kan du få udbetalt et skattefrit engangsbeløb.

En del af indbetalingen går til at spare op til livsvarig pension, som du kan begynde at få udbetalt, når du når din pensionsalder. Jo længere du venter, jo mere vil du få udbetalt. Alderspensionen udbetales hver måned, så længe du lever, og beskattes som personlig indkomst.

Log på for at se dine tal
Log på

Tekst om børnepension

Log på
Din udbetaling herfra kan påvirke andre udbetalinger

Du skal være opmærksom på, at når du får udbetaling fra din pensionsordning, kan det betyde, at din eventuelle udbetaling af efterløn eller offentlige ydelser bliver mindre og i nogle tilfælde falder væk. Kontakt din A-kasse om efterløn og Udbetaling Danmark om offentlige ydelser.

Du får også folkepension og ATP

Folkepension

Grundbeløb (2019)

6.327 kr./md

Din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er det samme for enlige og samlevende, mens pensionstillægget er større for enlige end for gifte og samlevende. Din økonomiske situation har også betydning for, hvor meget du kan få i pension.

Se hvordan din folkepension beregnes
ATP
ca 1.250 kr./md

Hvor meget du kan få i ATP Livslang Pension afhænger af, hvor meget du har indbetalt i løbet af dit liv. Hvis du har indbetalt til ATP hele dit arbejdsliv, kan du forvente at få op til 23.900 kr. om året, så længe du lever. Pensionen bliver automatisk udbetalt, når du når folkepensionsalderen. 

Se mere på pensionsinfo.dk

Din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er det samme for enlige og samlevende, mens pensionstillægget er større for enlige end for gifte og samlevende. Din økonomiske situation har også betydning for, hvor meget du kan få i pension.

Se hvordan din folkepension beregnes

Hvor meget du kan få i ATP Livslang Pension afhænger af, hvor meget du har indbetalt i løbet af dit liv. Hvis du har indbetalt til ATP hele dit arbejdsliv, kan du forvente at få op til 23.900 kr. om året, så længe du lever. Pensionen bliver automatisk udbetalt, når du når folkepensionsalderen. 

Se mere på pensionsinfo.dk

Din opsparing i Pædagogernes Pension får løbende tilskrevet en rente, som er baseret på det direkte afkast af vores investeringer. Følg med i din rente i år indtil nu.

Renten afhænger af de finansielle markeder og vil derfor variere fra år til år. Nogle år vil den være høj og andre år lavere - måske endda negativ. Men set over en årrække forventer vi, at det direkte afkast alt andet lige vil give dig en højere alderspension. Du kan følge med i, hvordan renten udvikler sig hen over året.

Følg renten her i 2019

Hvad med skatten? Se reglerne her

Se dine indbetalinger

Følg med i indbetalingerne til din PBU-pension

Se indbetalinger
Rente baseret på det direkte afkast
  • Du har mulighed for at få et højere afkast - det giver dig mere pension for pengene.
  • Købekraften af din opsparing bliver sikret, fordi vi kan sprede investeringerne.
  • Aldersbestemt tilpasset investeringsprofil

Pensionspakken er skræddersyet til dig ...

I PBU kender vi pædagogerne. Og det afspejler Pensionspakken, som er tilpasset en typisk pædagogs økonomi - hele vejen igennem.

 

Læs mere her