Se dine forsikringer

Med Pensionspakken følger nogle forsikringer, så du og din familie er økonomisk sikret, hvis der skulle ske dig noget inden pensionsalderen.

OBS: Du er dækket af forsikringerne, så længe der bliver indbetalt mindst 650 kr. om måneden til din pensionsordning. Hvis indbetalingen stopper, fx fordi du bliver arbejdsløs eller holder orlov, beholder du dine forsikringer i tre år uden at indbetale - dog kun så længe der er penge på din opsparing til at betale for forsikringerne.

Sådan er du dækket, hvis du bliver syg

Kritisk sygdom

Hvis du bliver alvorligt syg

Hvis du får stillet en diagnose på en af de sygdomme, som forsikringen dækker, kan du få udbetalt 100.000 kr. skattefrit.

; Se listen over kritiske sygdomme
Fleksjob, revalidering eller ressourceforløb

Hvis du bliver visiteret til fleksjob eller får tilkendt revalidering eller ressourceforløb

Du kan få udbetalt en halv invalidesum - 135.000 kr. - hvis du

  • kommer i fleksjob eller
  • er under revalidering i mere end et år eller
  • modtager ressourceforløbsydelse i mere end et år.

Når du er i fleksjob, under revalidering eller i et ressourceforløb (i mere end et år) sørger vi også for at indbetale til din opsparing, så din pension ikke forringes.

Ring til os på tlf. 70 11 20 11 og hør om dine muligheder ved fleksjob eller revalidering.

;
Offentlig førtidspension

- så får du invalidesum og invalidepension fra PBU

Hvis du får offentlig førtidspension, kan du få invalidepension fra PBU.

Din alderspension bliver ikke forringet
Hvis du får invalidepension, sikrer vi, at din pensionsordning fortsætter: PBU indbetaler hver måned et beløb, der svarer til det beløb, som tidligere blev indbetalt. På den måde bliver din alderspension ikke forringet.

;

Hvis du får stillet en diagnose på en af de sygdomme, som forsikringen dækker, kan du få udbetalt 100.000 kr. skattefrit.

Se listen over kritiske sygdomme

Du kan få udbetalt en halv invalidesum - 135.000 kr. - hvis du

  • kommer i fleksjob eller
  • er under revalidering i mere end et år eller
  • modtager ressourceforløbsydelse i mere end et år.

Når du er i fleksjob, under revalidering eller i et ressourceforløb (i mere end et år) sørger vi også for at indbetale til din opsparing, så din pension ikke forringes.

Ring til os på tlf. 70 11 20 11 og hør om dine muligheder ved fleksjob eller revalidering.

Hvis du får offentlig førtidspension, kan du få invalidepension fra PBU.

Din alderspension bliver ikke forringet
Hvis du får invalidepension, sikrer vi, at din pensionsordning fortsætter: PBU indbetaler hver måned et beløb, der svarer til det beløb, som tidligere blev indbetalt. På den måde bliver din alderspension ikke forringet.

Din udbetaling herfra kan påvirke offentlige udbetalinger

Du skal være opmærksom på, at når du får udbetaling fra din pensionsordning, kan det betyde, at din eventuelle udbetaling af offentlige ydelser bliver mindre og i nogle tilfælde falder væk. Kontakt Udbetaling Danmark om offentlige ydelser.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.