Hvilende medlem

Du er hvilende medlem i PBU, hvis der ikke længere sker indbetalinger på din pensionsordning, eller hvis du ikke er bidragsfrit dækket.

Du har ikke nogen forsikringer, når du er hvilende medlem !
​Som hvilende medlem har du ikke forsikringer på din pensionsordning, og hele din opsparing går til alderspension. Det betyder, at der hverken sker udbetaling af forsikringer eller opsparing til dine efterladte, hvis du dør inden du går på pension.

Du kan samle dine pensioner
Du kan overføre din opsparing i PBU til en arbejdsmarkedspension et andet sted. Kontakt det pensionsselskab du ønsker at overføre til, så henter de pengene i PBU. De kan samtidig oplyse dig om, hvad du får ud af at overføre din opsparing.


Det er gratis at overføre din opsparing fra PBU. 

Supplerende dødsfaldssum
Er du under 50 år, kan du også vælge at tilkøbe supplerende dødsfaldssum til dine efterladte på kr. 500.000 skattefrit. PBU har indgået en favorabel aftale med Lærerstandens Brandforsikring. 

Læs mere her