Hvilende medlem

Du er hvilende medlem i PBU, hvis der ikke længere bliver indbetalt på din pensionsordning, og du ikke er bidragsfri dækket.

Du har ikke forsikringer fra Pensionspakken, når du er hvilende medlem
Som hvilende medlem har du ikke forsikringer fra Pensionspakken. Men du har en sikring af den del af din opsparing, der vedrører ratepension og aldersopsparing. Opsparingen til ratepension og aldersopsparing vil blive udbetalt til dine efterladte, hvis du dør, inden du går på pension.

Du kan samle dine pensioner
Du kan overføre din opsparing i PBU til en arbejdsmarkedspension et andet sted. Kontakt det pensionsselskab, du ønsker at overføre til, så henter de pengene i PBU. De kan samtidig oplyse dig om, hvad du får ud af at overføre din opsparing.

Det er gratis at overføre din opsparing fra PBU. 

Supplerende dødsfaldssum
Er du under 60 år, kan du også vælge at tilkøbe en supplerende dødsfaldssum til dine efterladte på mellem 244.000 kr. og 976.000 kr. skattefrit. Du har adgang til at købe forsikringen gennem Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S) og deres samarbejde med PFA Pension.

Læs mere her

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.