Køb en supplerende dødsfaldssum

Med en supplerende dødsfaldssum kan du tegne en supplerende forsikring på mellem 244.000 kr. og 976.000 kr. skattefrit.

Du har også mulighed for at tegne forsikringen, hvis du er hvilende medlem.

Med Pensionspakkens forsikringer har du en dødsfaldssum på 800.000 kr., som udbetales skattefrit til dine pårørende, hvis du dør, før du går på pension. Denne – og Pensionspakkens øvrige forsikringer – er tilpasset til, hvad vi mener en typisk pædagog har brug for af forsikringsdækninger.

Med en supplerende dødsfaldssum har du dog mulighed for at tegne en supplerende forsikring på fx 500.000 kr. skattefrit, og dermed vil dine pårørende være endnu bedre sikret, hvis du dør, før du går på pension.

Du kan også tegne forsikringen, hvis du er hvilende medlem. Det vil sige, hvis du er medlem af PBU og har nogle pengene stående, men ikke længere indbetaler til PBU.

Betaling
Ligesom du betaler for den dødsfaldssum, du har i Pensionspakken, skal du også betale for den supplerende dødsfaldssum.

Forskellen er, at betalingen for forsikringen på de 800.000 kr. bliver taget fra din opsparing, hvor den supplerende dødsfaldssum skal betales direkte af dig selv. I modsætning til dødsfaldsummen i PBU, bortfalder den supplerende dødsfaldssum IKKE, hvis du bliver hvilende medlem af PBU. 

Prisen pr. år for en supplerende dødsfaldssum på 500.00 kr. er 1.345 kr. i 2021. Du kan se flere eksempler på dækninger og priser her:

Supplerende dødsfaldssum

Årlig pris (i 2021)

244.000 kr.

656 kr.

488.000 kr.

1.312 kr.

500.000 kr.

1.345 kr.

732.000 kr.

1.968 kr.

976.000 kr.

2.625 kr.

Sådan får du en supplerende dødsfaldssum
Du skal starte forsikringen, inden du er fyldt 60 år. Den ophører ved udgangen af det år, hvor du fylder 67 år. Du kan opsige forsikringen med en måneds varsel.

Når du køber forsikringen, skal du afgive oplysninger om dit helbred. 

Du har adgang til at købe forsikringen gennem Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S) og deres samarbejde med PFA Pension.

Ring til os på 70 11 20 11, så hjælper vi dig godt videre.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.