Forhøj invalidepensionen

I Pensionspakken er invalidepensionen på 90.000 kr. pr. år før skat. Har du denne forsikring, har du mulighed for at forhøje invalidepensionen til 135.000 kr. pr. år. Invalidesummen forhøjes samtidig fra 270.000 kr. til 360.000 kr.

Det er vigtigt at være forsikret, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke og ikke kan arbejde længere. Når du har Pensionspakken, er du automatisk forsikret, hvis du får offentlig førtidspension eller seniorpension, fleksjob, revalidering eller kommer på ressourceforløbsydelse i mere end et år.

Sådan forhøjer du invalidepensionen

Du kan forhøje invalidepensionen på selvbetjening her på pbu.dk

Vær opmærksom på, at du skal være under 65 år for at kunne forhøje invalidepensionen.

Ved offentlig førtidspension eller seniorpension får du suppleret udbetalingen fra det offentlige med 90.000 kr. om året før skat. Med dette supplement er du godt dækket, hvis du arbejder som pædagog og har en almindelig løn som fuldtidsansat.

Er du leder eller har en månedsløn før skat på 36.000 kr. pr. måned eller derover, anbefaler vi, at du forhøjer dine forsikringer ved invaliditet. Dermed får du en bedre indtægt, hvis du ikke kan arbejde længere.

Få en højere invalidepension og invalidesum
I Pensionspakken er invalidepensionen på 90.000 kr. pr. år før skat. Har du denne forsikring, har du mulighed for at forhøje invalidepensionen til 135.000 kr. pr. år før skat. 

Ud over invalidepensionen er der også en invalidesum på 270.000 kr. Forhøjer du din invalidepension, bliver invalidesummen samtidigt automatisk forhøjet til 360.000 kr. skattefrit.

Det vil koste dig 200 kr. om måneden at forhøje invalidepensionen og invalidesummen. Betalingen reguleres årligt. Du behøver ikke at tage penge op af lommen for at betale forhøjelsen. Hvis din arbejdsgiver indbetaler til PBU, kan beløbet trækkes her fra eller fra din opsparing.

Sådan forhøjer du forsikringen ved invaliditet
Du kan forhøje invalidepensionen og invalidesummen på selvbetjeningen her på pbu.dk.

12 måneders karens
Når du forhøjer invalidepensionen og invalidesummen, træder det først i kraft 12 måneder senere. Det betyder, at hvis du bliver berettiget til invalidepension og/eller invalidesum, inden 12 måneder efter du har forhøjet beløbet, får du ”kun” de 90.000 kr. om året i invalidepension og/eller maks. 270.000 kr. i invalidesum.

Hvis du søger og får tilkendt offentlig førtidspension eller seniorpension mere end 12 måneder efter, du har forhøjet invalidepensionen, får du 135.000 kr. om året før skat samt 360.000 kr. skattefrit. Kommer du i fleksjob, revalidering i minimum et år eller på ressourceforløbsydelse i minimum et år, får du den halve invalidesum, altså 180.000 kr. skattefrit.

Du kan ikke forhøje din invalidepension, hvis du allerede er visiteret til fleksjob, revalidering eller ressourceforløbsydelse. Det kan du heller ikke, hvis du har ansøgt om eller har fået tilkendt offentlig førtidspension eller seniorpension.

Kontakt os, hvis du gerne vil forhøje invalidepensionen.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.