Dine forsikringer ved sygdom og død

Som udgangspunkt er pensionspakkens forsikringer ved sygdom og død ens for alle. De gælder, indtil du fylder 65 år. Du kan dog tilpasse pakken, så den passer til netop dit behov. Det kan du læse mere om længere nede på denne side.

Hvis din månedlige indbetaling er under 650 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag – dvs. din løn er under ca. 5.100 kr. om måneden – så har du ingen forsikringer i din pensionsordning. Hele indbetalingen går til din alderspension. Det samme gælder, hvis du er blevet hvilende medlem.

Hvis du får offentlig førtidspension

Invalidesum - dækker indtil 65 år

Skattefrit engangsbeløb

270.000 kr.

Hvis du får invalidepension, før du fylder 65 år, får du også udbetalt en invalidesum, som er et skattefrit engangsbeløb. 

Har du tidligere har fået udbetalt halv invalidesum - fx med fleksjob - får du 135.000 kr. udbetalt.

Invalidepension - dækker indtil 65 år

Før skat

7.500 kr./md

Hvis du får tilkendt offentlig førtidspension, inden du fylder 65 år, kan du få invalidepension fra PBU. Du vil få udbetalt invalidepension hver måned, indtil du bliver rask eller får udbetalt alderspension - dog længst, til du fylder 65 år.

Supplerende invalidepension (tilkøb) - dækker indtil 65 år

Før skat

3.750 kr./md
Hvis du får offentlig førtidspension, før du fylder 65 år, kan du få udbetalt invalidepension fra PBU på 90.000 kr. om året.

Du har mulighed for at forhøje invalidepensionen, så den vil være 11.250 kr. om måneden.

Læs mere

Hvis du får invalidepension, før du fylder 65 år, får du også udbetalt en invalidesum, som er et skattefrit engangsbeløb. 

Har du tidligere har fået udbetalt halv invalidesum - fx med fleksjob - får du 135.000 kr. udbetalt.

Hvis du får tilkendt offentlig førtidspension, inden du fylder 65 år, kan du få invalidepension fra PBU. Du vil få udbetalt invalidepension hver måned, indtil du bliver rask eller får udbetalt alderspension - dog længst, til du fylder 65 år.

Hvis du får offentlig førtidspension, før du fylder 65 år, kan du få udbetalt invalidepension fra PBU på 90.000 kr. om året.

Du har mulighed for at forhøje invalidepensionen, så den vil være 11.250 kr. om måneden.

Læs mere

Ved fleksjob, revalidering og ressourceforløb

Halv invalidesum - dækker indtil 65 år

Skattefrit engangsbeløb

135.000 kr.

Du kan få udbetalt halvdelen af invalidesummen – 135.000 kr. – hvis du, inden du fylder 65 år:

  • kommer i fleksjob eller
  • er under revalidering i mere end et år eller
  • modtager ressourceforløbsydelse i mere end et år.

Når du er i fleksjob, under revalidering eller i ressourceforløb (i over et år) sørger vi også for at indbetale til din opsparing, så din pension ikke forringes.

Ring til os på tlf. 70 11 20 11 og hør om dine muligheder ved fleksjob eller revalidering.

Du kan få udbetalt halvdelen af invalidesummen – 135.000 kr. – hvis du, inden du fylder 65 år:

  • kommer i fleksjob eller
  • er under revalidering i mere end et år eller
  • modtager ressourceforløbsydelse i mere end et år.

Når du er i fleksjob, under revalidering eller i ressourceforløb (i over et år) sørger vi også for at indbetale til din opsparing, så din pension ikke forringes.

Ring til os på tlf. 70 11 20 11 og hør om dine muligheder ved fleksjob eller revalidering.

Hvis du får en kritisk sygdom

Kritiske sygdomme - engangsbeløb

Skattefrit

100.000 kr.

Du kan søge om at få udbetalt forsikringen, hvis du - inden alderspensionering, og inden du fylder 70 år - bliver ramt af de kritiske sygdomme, som er dækket af forsikringen. 

Se listen over kritiske sygdomme

Du kan søge om at få udbetalt forsikringen, hvis du - inden alderspensionering, og inden du fylder 70 år - bliver ramt af de kritiske sygdomme, som er dækket af forsikringen. 

Se listen over kritiske sygdomme

Hvis du dør, før du får udbetalt alderspension

Børnepension - før skat

til barnet er fyldt 24 år

2.875 kr./md

Hvis du dør, før du får alderspension - og inden alder 70 år -  og efterlader børn under 24 år, får de børnepension hver måned, indtil de når aldersgrænsen. Det gælder også delebørn med samme folkeregisteradresse som dig. 

Dødsfaldssum - skattefrit engangsbeløb
800.000 kr.

Hvis du dør, før du får udbetalt alderspension - og inden du fylder 70 år -  får dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt, udbetalt det skattefri engangsbeløb.

Se, hvem der får pengene
Supplerende dødsfaldssum (tilkøb)
540.000 kr.

Med en supplerende dødsfaldssum sikrer du dine efterladte 540.000 kr. mere i udbetaling, hvis du dør, før du fylder 67 år. Du kan tegne en Supplerende Dødsfaldssum, inden du fylder 50 år - også hvis du er hvilende medlem. En Supplerende Dødsfaldssum koster 1.272 kr. om året. Udbetalingen er skattefri.

Læs mere

Hvis du dør, før du får alderspension - og inden alder 70 år -  og efterlader børn under 24 år, får de børnepension hver måned, indtil de når aldersgrænsen. Det gælder også delebørn med samme folkeregisteradresse som dig. 

Hvis du dør, før du får udbetalt alderspension - og inden du fylder 70 år -  får dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt, udbetalt det skattefri engangsbeløb.

Se, hvem der får pengene

Med en supplerende dødsfaldssum sikrer du dine efterladte 540.000 kr. mere i udbetaling, hvis du dør, før du fylder 67 år. Du kan tegne en Supplerende Dødsfaldssum, inden du fylder 50 år - også hvis du er hvilende medlem. En Supplerende Dødsfaldssum koster 1.272 kr. om året. Udbetalingen er skattefri.

Læs mere
Aldersopsparing

Du kan se beløbet, når du er logget på

Aldersopsparing
Hvis du har sparet op på en aldersopsparing og dør, før du har fået den udbetalt, udbetaler vi opsparingen til dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt.

Opsparing til ratepension

Du kan se beløbet, når du er logget på

Resten af ratepensionen 
Hvis du har en ratepension og dør, før du har fået pensionen udbetalt, udbetales opsparingen til dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt.

Aldersopsparing
Hvis du har sparet op på en aldersopsparing og dør, før du har fået den udbetalt, udbetaler vi opsparingen til dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt.

Resten af ratepensionen 
Hvis du har en ratepension og dør, før du har fået pensionen udbetalt, udbetales opsparingen til dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt.

Hvis du dør, efter at du er gået på pension

Resten af ratepensionen

Resten af ratepensionen 
Hvis du har en ratepension og ikke har fået hele pensionen udbetalt ved din død, udbetales nutidsværdien af de resterende udbetalinger til dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt.

Resten af ratepensionen 
Hvis du har en ratepension og ikke har fået hele pensionen udbetalt ved din død, udbetales nutidsværdien af de resterende udbetalinger til dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt.

Som udgangspunkt har alle medlemmer af PBU den samme pensionspakke. Du har dog mulighed for at tilpasse Pensionspakken - både når det handler om dine forsikringer og din opsparing til pension.

Køb supplerende dødsfaldssum

Forhøj invalidepension

Spar mere opFor dig under 60 år:  I Pensionspakken er der en dødsfaldssum på 800.000 kr., som udbetales skattefrit til dine pårørende, hvis du dør, før du går på pension. Er du under 60 år kan du sikre dine efterladte 540.000 kr. mere ved at købe en supplerende forsikring for 1.272 kr. om året. Det vil betyde, at dine efterladte får 1.340.000 kr. udbetalt skattefrit, hvis du dør, før du går på pension. 

Læs mere

Dødsfaldssum

800.000

Supplerende forsikring

+540.000

Forhøjet

1.340.000


Hvis du har forsikringer ved invaliditet i din pensionsordning, har du mulighed for at forhøje invalidepensionen. Vælger du det, vil ændringen træde i kraft 12 måneder senere, og der vil hver måned blive brugt 150 kr. mere af din opsparing til invalidepensionen. Betalingen reguleres løbende og vil være 200 kr. fra 1. januar 2020.

Læs mere

I dag

90.000

Supplerende

+45.000

Forhøjet

135.000

Hvis du ønsker at spare mere op, kan du i PBU gøre det på to måder:
• Indbetal ekstra på din PBU-opsparing via din arbejdsgiver
• Opret en PBU Ekstra. Her betaler du selv penge ind.

Uanset hvad du vælger, så investerer vi pengene på samme effektive måde – med det direkte afkast af investeringerne – som har givet et flot resultat de sidste 10 år.

Spar mere op