Sådan beregner vi din pension

Vi regulerer din pension hvert år. Det gør vi for at sikre, at du får mest muligt i pension nu og her, og for at pensionen er så stabil som muligt.

Hvert år modtager du et brev fra os, hvor du kan se, hvor meget du får udbetalt i pension i det kommende år. Det brev modtager du senest i oktober.

Vi beregner din pension på en ny måde

Når vi beregner din pension for det kommende år, tager vi udgangspunkt i størrelsen af din opsparing ved udgangen af juni måned. Vi har valgt at medtage et halvt år mere end tidligere som udgangspunkt for beregningen.

Der er to hovedformål med, at vi beregner pensionen på en ny måde:

  1. For at forkorte tiden fra vi opgør størrelsen af din opsparing, til vi beregner din næste pension. Det er altså en mere aktuel opsparing, som danner grundlag for reguleringen af din pension.
  2. For at undgå alt for store udsving og for at bevare en så stabil pension som muligt.

Din opsparing følger udviklingen på de finansielle markeder. I 2019 havde Pædagogernes Pension et rekordhøjt afkast, men lige nu står vi i en ekstraordinær og usikker situation. Coronakrisen har kostet dyrt på de finansielle markeder, og det medførte i foråret store fald i pensionsopsparingerne. Ved at indregne det første halve år af 2020 i reguleringen, undgår vi at se høje pensioner det ene år og store fald det næste.

Hvad bestemmer pensionens størrelse?

Din opsparing forrentes løbende månedligt med det direkte afkast, mens pensionen reguleres én gang årligt pr. 1. januar. På baggrund af afkastet af investeringerne fastsættes en rente, som er afhængig af din alder.

Læs mere om renten for 2019 og 2020.

 

 

 

Pædagogernes Pension har en model, som afdæmper udsving i den udbetalte pension. Modellen betyder, at størrelsen på pensionen det næstkommende år bestemmes af opsparingen ved udgangen af 1. halvår og forventningen til den kommende udvikling i:

  • Afkast
  • Pædagogers generelle levetid
  • Omkostninger.

Vi varsler din pension året før

For at sikre ro om reguleringen af pensionen udbetales en pension, som vi har varslet i det foregående år. Herefter fastsætter vi en regulering af pensionen for det efterfølgende år, som vi således kan varsle inden udgangen af oktober måned.

Model_Varsling.png

Vi skal gøre opmærksom på, at din pension ikke er garanteret. Vi kan på ethvert tidspunkt ændre størrelsen af pensionen. Vi forventer dog ikke, at der kommer til at ske ændringer udover de årlige reguleringer.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.