Virksomheder skal betale en rimelig skat

Rapport om samfundsansvar: Pædagogernes Pension satte i 2017 fokus på ansvarlig skat, og forpligtelsen til at virksomheder og investorer betaler en rimelig skat ...

Det er helt centralt for Pædagogernes Pension, at virksomheder betaler skat der, hvor de har deres aktivitet, og at de betaler skat af deres overskud. Det er kun rimeligt, at store internationale virksomheder er en del af fællesskabet og bidrager til finansiering af den offentlige velfærd, som herhjemme fx betaler for daginstitutioner, klubtilbud og sundhed.

Desværre er det ikke alle virksomheder, som ser sådan på det. Nogle gør sig i stedet store anstrengelser for at betale så lidt i skat som muligt. Denne aggressive skattetænkning er desværre med de nugældende regler helt lovlig, men det er ikke en adfærd vi i Pædagogernes Pension stiltiende vil leve med. Vi har i den danske pensionsbranche rejst en diskussion om, at det er vigtigt at imødegå denne praksis og at udfordre virksomhederne på deres tilgang til skat.

Det kan du læse mere om i Rapport om Samfundsansvar, hvor vi gør status over mål og resultater i arbejdet med social, miljø- og ledelsesmæssig ansvarlighed.

Det er vigtigt for vores medlemmer, at deres opsparing investeres ansvarligt. Heldigvis går ansvarlighed hånd i hånd med gode afkast. Med et samlet afkast på 9,1 pct. var Pædagogernes Pension i 2017 i top blandt pensionsselskaber på markedsrente, og samtidig har vi løftet vores ansvar ift. investeringernes bidrag til respekt for menneskerettighederne, varetagelse af arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af klima og miljø samt bekæmpelse af korruption.

Arbejdet er langt fra færdigt, og der er fortsat mange udfordringer og dilemmaer. Fx sker store infrastrukturinvesteringer eller udvinding af mineraler i en følsom balance med det omgivende miljø og de mennesker, som lever i de berørte områder. Det bestræber vi os hele tiden på at blive bedre til at påvirke ved at fastholde en tæt dialog med virksomheder, vi investerer i.

Det kan du læse meget mere om i rapporten.

Billedtekst: Demonstranter i London protesterer over, at kaffekæden Starbucks unddrager sig skat.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.