PBU støtter ansvarlig skibsophugning

Pædagogernes Pension er med til at lægge pres på skibsindustrien, så ophugning af skibe foregår mere sikkert for mennesker og miljø.

Når udtjente skibe ophugges, sker det langt fra altid på de bedste vilkår for hverken mennesker eller miljø. Skibene indeholder typisk farligt affald og skal derfor ophugges på en forsvarlig måde. Der findes ingen internationale standarder, der dækker alle aspekterne af skibsophugning, og derfor foregår skibsophugning på forskellige og ofte farlige vilkår alt afhængig af ejernes tilgang og ansvarsfølelse.

Men nu har et nyt initiativ, som skal være med til at ændre vilkårene til det bedre, set dagens lys. Som en ansvarlig investor støtter Pædagogernes Pension initiativet, der gik i luften d. 10. december 2018. The Ship Recycling Transparency Initiative (SRTI) forsøger at påvirke skibsindustrien til at ophugge skibe på en både social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig måde. Målet er at sætte et globalt eksempel for ansvarlig skibsophugning. SRTI er en online platform, hvor informationer fra skibsindustrien kan deles. Det giver gennemsigtighed i branchens tilgang og metoder i forbindelse med skibsophugning og skal i sidste ende give investorer og lastejere mulighed for at handle og vælge ansvarligt ud fra et oplyst grundlag.

Fokus på det sociale område
Med sin støtte til SRTI er Pædagogernes Pension samtidig med til at rette projektøren mod et område, som ofte bliver glemt, når der tales om samfundsansvar og ansvarlige investeringer, nemlig det sociale område.

- At støtte SRTI falder i rigtig god tråd med Pædagogernes Pensions fokus på det sociale område, der bl.a. omfatter bekæmpelse af børnearbejde, forbedring af børns rettigheder og en sikring af, at voksne arbejdstagere arbejder under anstændige forhold. Skibsophugning er ofte forbundet med problematiske arbejdsvilkår og endda farligt børnearbejde, fortæller Sune Schackenfeldt, administrerende direktør i Pædagogernes Pension.

Ansvarlige investeringer
I Pædagogernes Pension er rammen for arbejdet med ansvarlighed FN’s Global Compact og de ti principper for hovedområderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljøbeskyttelse. For at vi kan leve op til vores samfundsansvar er det nødvendigt at samarbejde med andre investorer, virksomheder og organisationer - og at støtte initiativer som SRTI.

- Pædagogernes Pension investerer i virksomheder rundt om i hele verden, som er afhængige af en bæredygtig transport af varer og produkter, og derfor er det vigtigt og nødvendigt for os med et initiativ som SRTI. Det er med til at påvirke skibsindustrien til, at skibsophugning sker på en ansvarlig måde både socialt og miljømæssigt, siger Sune Schackenfeldt.


Du kan læse mere om SRTI på www.shiprecyclingtransparency.org

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.