Nu er det endnu mere fordelagtigt at spare op til pension

Regeringen og DF blev tirsdag enige om en reform af bl.a. pensionsindbetalinger. Aftalen er bedre end det oprindelige udspil – og godt nyt for medlemmer af Pædagogernes Pension ...

Den samlede aftale indebærer forskellige skatteinitiativer til 5 mia.kr. Men størsteparten, 3,5 mia. kr., vedrører pensionsindbetalinger, og derfor er aftalen rigtig vigtig for Pædagogernes Pension, siger adm. Direktør Sune Schackenfeldt:

- Aftalen opfylder ikke alle vores ønsker, men det er ikke så langt fra. Den betyder, at det også i lang tid fremover vil være en stor fordel at indbetale en del af lønnen til Pædagogernes Pension, siger Sune Schackenfeldt.

Fradrag fra første krone
Oprindeligt var planen at indføre en bundgrænse for beregning af fradrag på 16.000 kr. Den er nu fjernet. Dermed får pædagogerne nu forhøjet fradrag for den første krone, der indbetales til pension. Til gengæld er der ingen forhøjede fradrag for indbetalinger over 67.000 kr.

Det ekstra fradrag de sidste 15 år før den individuelle folkepensionsalder er hævet fra 30 til 32 pct. For yngre pædagoger er det ekstra fradrag på 8 pct. i 2018 og stiger til 12 pct. i 2020.

Med skatteaftalen vil pædagoger på 53 år og derover allerede i 2018 opnå ekstra skattefradrag på 20 pct., og det stiger til 32 pct. i 2020. I en gennemsnitskommune svarer det til et skattenedslag på 8,2 pct. af pensionsindbetalingerne op til 67.000 kr.

Aftalen medfører også, at pensionsindbetalinger fremover indgår i beskæftigelsesfradraget. Det betyder, at pædagoger med en samlet bruttoindkomst, inkl. pension, under ca. 360.000, fremover vil få et ekstra skattenedslag 2,7 pct. af pensionsindbetalingen.

De fleste pædagoger med under 15 år til folkepensionen vil få et skattenedslag på omkring 4-5.000 kr. årligt, når de fremover indbetaler til pension.

- Vi havde gerne set, at det ekstra fradrag var blevet endnu højere, fx 40 pct. Men forskellen er heldigvis begrænset, og det har større betydning for fleste pædagoger, at bundgrænsen helt er fjernet, slutter Sune Schackenfeldt.

Årlig gevinst fra skatteaftale ved opsparing i Pædagogerners Pension
Over 53 årEksempel 1: LederEksempel 2: Pædagog, 30 timer
Årsløn480.000 kr.300.000 kr.
Pensionsindbetaling76.896 kr.43.110 kr.
Gevinst ved ekstra fradrag5.510 kr.3.545 kr.
Gevinst ved jobfradrag-1.181 kr.
I alt5.510 kr.4.727 kr.

OBS: Der er regnet på effekt i 2020

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.