PBU kræver konkrete handlinger for klimaet

Investorer står sammen og kræver handling og gennemsigtighed fra olie- og gasindustrien i kampen mod klimaforandringer.

Pædagogernes Pension er medunderskriver på et åbent brev til olie- og gasindustrien, der publiceres i dag i den internationale erhvervsavis Financial Times.

Sammen med 59 andre investorer fra hele verden kræver Pædagogernes Pension, at olie- og gasindustrien viser ansvarlighed og tager aktivt del i kampen mod klimaforandringer med mål og handlinger, der gør en forskel. De 60 investorer repræsenterer en samlet kapital på omkring 65 billioner kr.

CO2-udledninger skal reduceres
Brevet udkommer samtidig med, at nogle af verdens største olie- og gasvirksomheder holder deres årlige generalforsamlinger. Denne sektor står for halvdelen af den globale CO2-udledning, og derfor er brevet henvendt til netop den del af industrien.

Hvis målene i FN’s klimaaftale fra 2015, Parisaftalen, skal nås, er det af afgørende betydning, at olie- og gasindustrien tager ansvar for at reducere deres CO2-udledninger mærkbart. Opfordringen til virksomhederne er derfor, at de tydeliggør, hvordan de ser deres fremtid i en verden med lavere CO2-udledninger, som er nødvendig, hvis kampen mod klimaforandringer skal lykkes.

Investering med omtanke og ansvar
- Pædagogernes Pension har en løbende dialog med de industrier, som vi investerer i, heriblandt olie-og gasindustrien. Derfor er det helt naturligt, at vi med det åbne brev er med til at lægge et yderligere konstruktivt pres på nogle af de største CO2-udledere i industrien, forklarer Rasmus Juhl Pedersen, der er ansvarlig for, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) indgår i PBU’s investeringsbeslutninger.

Det hele handler om investering med omtanke. Beskyttelse af klima og miljø er en afgørende faktor, når pædagogernes penge skal investeres. Det samme bør gælde for olie- og gasindustrien i deres produktion.

Læs brevet i Financial Times

Læs artikel i Financial Times

 

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.