Investeringsdirektør Morten Schou fratræder

Efter en lang årrække som investeringsdirektør fratræder Morten Schou sin stilling. Han vil dog stadig være knyttet til Pædagogernes Pension et stykke tid endnu.

Administrerende direktør, Sune Schackenfeldt, udtaler i den forbindelse:

Morten har ydet en stor indsats med at opbygge en velfunderet investeringsportefølje, som ikke mindst de sidste par år har givet flotte afkast til vores pædagoger. Det er vi taknemmelige for, og jeg vil gerne sige Morten stor tak for dette arbejde. Fremadrettet vil vi arbejde meget målrettet på at eksekvere de tiltag, der sikrer, at vi fastholder vores dobbelte målsætning om at være pædagogernes bedste pensionsordning, både i forhold til afkast og i forhold til udlevelsen af vores etiske ansvar som investor og kapitalforvalter af mere end 70 mia. kr. Det arbejde skal en ny CIO stå i spidsen for. 

Sune Schackenfeldt vil indtil videre indtræde i rollen som fungerende CIO i Pædagogernes Pension.

 

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.