Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 5. april 2018 kl. 10 holder Pædagogernes Pension ordinær generalforsamling.

Dagsorden

  1. Velkomst og valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab samt forslag til anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab
  4. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  5. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmerne
  6. Aflønningspolitik i Pædagogernes Pension
  7. Valg af revisor
  8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  9. Eventuelt

Generalforsamlingen holdes hos Center for Ledelse, Folke Bernadottes Alle 45, 2100 København Ø.

Alle medlemmer kan deltage i debatten. Frist for tilmelding for medlemmer er den 29. marts 2018 til pbu@pbu.dk

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.