"Det er kun gået fremad"

PBU’s udvikling set fra en delegerets stol

Med vinden i nordvest på en varm sommerdag er der dejligt der, hvor Anders Bech Kristensen sidder. Og med VM-fodbold i fjernsynet og masser af tid til at nyde det, så skal det hele nok gå, som han siger. Efter mange år som delegeret i Pædagogernes Pension, takker 70-årige Anders af og overlader pladsen til et nyt medlem i oktober.

Fra det gode vindhjørne hjemme i Strib på Fyn kaster Anders et blik tilbage på perioden fra 1988, hvor han blev valgt til at repræsentere sine kolleger som delegeret i Pædagogernes Pension, til der hvor pensionskassen er i dag med et højt afkast, markedets 3. laveste administrationsomkostninger og kåret som årets arbejdsmarkedspensionsselskab.

- Det gik ikke så godt i 90’erne med pensionskassen. Der kom en del dårlige sager. Det kostede en frygtelig masse i administration. Det var næsten det værste. Det begyndte man at rette op på, og fra 2003 er det kun gået fremad, fortæller Anders.

Han mener, at en væsentlig årsag til fremgangen er, at man har ændret pensionsordningerne.

- Man havde utallige forskellige pensionsordninger i pensionskassen, og det fik man ryddet op i og lavet om, så vi i dag kun har én ordning, og alle er på markedsrente.

Ifølge Anders er også reducerede administrationsomkostninger, en større aktieportefølje og et flot afkast afgørende for det positive lys, som Pædagogernes Pension står i i dag.

- Jeg vil sige, at Sune (nuværende direktør, red.) kører det, som den forrige direktør satte i gang, godt videre, og han har samtidig fået andre gode ting igennem. Han har bl.a. bragt administrationsudgifterne yderligere ned og indført en nultolerance over for at modtage gaver og rejser.

Ansvarlighed en del af den gode udvikling
Medlemmernes indflydelse og involvering kommer til udtryk i den måde, Pædagogernes Pension er organiseret på med delegererede, som vælges i de lokale fagforeninger. Anders er som medlemmernes repræsentant med til at tage beslutninger på forsamlingerne. Beslutninger og holdningstilkendegivelser, der har indflydelse på, hvordan Pædagogernes Pension drives.

Ansvarlige investeringer er ifølge Anders et af de punkter, som betyder rigtigt meget for pædagogerne. Og det er noget, han fremhæver som en del af pensionskassens gode udvikling. Han har sammen med de øvrige delegerede bl.a. været med til at beslutte, at Pædagogernes Pension ikke investerer i virksomheder, der producerer klyngebomber og landminer. Ligeledes har de besluttet, at der skal være fokus på børnearbejde, når der investeres. Derfor går pensionskassen i kritisk dialog med virksomhederne om dette område og forsøger at påvirke deres adfærd. Han erkender dog også, at det er kompliceret.

- Nogle steder er børnearbejde en forudsætning for familiens overlevelse. Men at undgå børnearbejde er jo noget, der betyder noget for os pædagoger. Helt afgjort. Men vi har også erkendt, at det kan være svært at gennemskue, konstaterer han.

En afløser for Anders
Med en uddannelse fra børnehaveseminariet i Jylland bag sig, flyttede Anders til Fyn i 1976 for at få job og fik det i en integreret daginstitution. Det var samtidig starten på hans medlemskab af Pædagogernes Pension. Men dengang tænkte han ikke over pension. Man tænker ikke i de baner, når man er ung, som han siger. Men hvis han kunne ønske, så må hans afløser gerne være et yngre menneske. Og vedkommende skal helst ikke komme fra et fagforeningskontor. Det har efter Anders’ mening mere vægt at være delegeret samtidig med, at man arbejder ude i felten som pædagog.

Man får lov til at bruge sine hjerneceller
Der er især to ting, der taler for at melde sig på banen som medlemmernes repræsentant i Pædagogernes Pension, synes Anders.

- Det er interessant, og man får lov til at bruge sine hjerneceller, siger han med et grin og tilføjer:Man sidder ikke bare og er passiv, der er temmelig mange ting, der skal tages stilling til. Og det er også mit indtryk, at ledelsen i pensionskassen faktisk er temmelig glade for at have de delegerede.

Med de ord er stafetten givet videre til dem, der har mod på at engagere sig og have indflydelse på de beslutninger, der skal tages i Pædagogernes Pension i fremtiden, og på hvilken vej udviklingen skal gå.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.