Delegeretmøde: Stor opbakning til fokus på det sociale område

Delegeretforsamlingens halvårlige møde havde denne gang ansvarlig investering og aktivt ejerskab på dagsordenen. Varm tak til de delegerede, der nu takker af …

Langt de fleste store institutionelle investorer – og herunder pensionskasser – har i dag hovedfokus på klima og miljø. Men Pædagogernes Pension arbejder på at gøre det sociale område meget mere centralt. Det betyder mere fokus på arbejdsvilkår, kvinders rettigheder og ansvarlig skat. Særligt kvinders rettigheder og ligeløn vil være i centrum.

De delegerede i PBU er med til at sætte den fremtidige kurs for pensionskassen, og det var derfor oplagt at sætte det sociale område som ESG-fokus på dagsordenen på det halvårlige møde d. 7. november i København.

Dagen bestod af oplæg og debat både i salen og i små grupper. Og der var alle steder stor opbakning til PBU’s forslag om nyt hovedfokus på det sociale område:

- PBU vil i den kommende tid bearbejde de mange inputs, og bruge dem i det videre arbejde, forklarer ESG-ansvarlig i Pædagogernes Pension, Rasmus Juhl Pedersen.

Sidste møde
Delegeretmødet var det sidste i denne valgperiode – og fra 1. januar vil der være en del nye ansigter i delegeretforsamlingen. Sune Schackenfeldt sluttede af med at takke deltagerne, og især dem der var med for sidste gang, for det store arbejde de sidste fem år:

- Dialogen med de PBU-delegerede er blevet helt central for den værdimæssige udvikling af Pædagogernes Pension. Jeg vil gerne sige en stor tak for jeres inputs og store indsats, sluttede han.

Valgperioden er fremover fire år, og den kommende periode er 1. januar 2019 til 31. december 2022.

 

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.