Årsrapport: Pædagogerne fik gevinst på alle hylder i 2017

I Pædagogernes Pension er ansvarlighed og ordentlig forvaltning af pædago-gernes opsparing sidestillet med målet om at opnå største afkast. Og i 2017 lykkedes det at komme godt i mål med begge dele ...

Med et samlet formueafkast på 9,1 pct. fik Pædagogernes Pension i 2017 det højeste afkast blandt arbejdsmarkedspensionsselskaberne. Samtidig faldt omkostningerne pr. forsikret, N5, til 296 kr. Det er næstlavest i hele pensionsbranchen. Det var også i 2017, at Pædagogernes Pension for alvor fik sat ansvarlig skattebetaling på ESG-dagsordenen.

Administrerende direktør, Sune Schackenfeldt, er meget tilfreds med årets resultat. Målet for Pædagogernes Pension er til alle tider at være landets bedste pensionsordning for pædagoger – og det blev til fulde opfyldt i 2017:

- Vi har nu etableret os som et af de stærkeste pensionsselskaber i branchen. Vi har bl.a. arbejdet systematisk med at fine-tune vores forretningsprocesser og styrket vores risiko- og ESG-funktioner, som nu virker i tæt samspil med vores investeringsfolk, siger Sune Schackenfeldt.

Højt afkast – og klar ansvarlig investeringsprofil
Afkastet blev 9,1 pct. i 2017 mod 8,4 pct. i 2016. Det var ikke mindst høje afkast på aktier og ejendomme, der bidrog til det gode resultat. Valutaafdækning leverede også et vigtigt bidrag på 1,7 pct. point til det samlede afkast. Derudover var det meget tilfredsstillende at opnå 3,5 pct. i afkast på beholdningen af nominelle obligationer.

Parallelt med investeringerne, har Pædagogernes Pension brugt sit ejerskab til at stemme for aktionærresolutioner, der støtter en god udvikling for mennesker, samfund og miljø, på generalforsamlinger over hele verden.

- Derudover er det i 2017 slået fast, at vi arbejder for en skattedoktrin for pensionsbranchen. Skat skal være et fokuspunkt for ansvarlige investorer på linje med arbejdsforhold, børnearbejde og miljø” siger Sune Schackenfeldt. 

De yngste pædagogers opsparing har en højere aktieandel end deres ældre kolleger, og i et godt aktieår som 2017, blev deres afkast derfor højere end gennemsnittet. Omvendt blev de ældstes afkast lidt mindre, men med 7,4 pct. kunne Pædagogernes Pension alligevel give det bedste afkast til pensionistmedlemmer i Danmark.

Pædagogernes aldersfordelte afkast 2017

Pct.

45 år

10,4

50 år

9,8

60 år

8,6

70 år

7,4

Gennemsnit, i alt

9,1

Læs årsrapporten her (e-paper)

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.