Risikomærkning & porteføljesammensætning

Alle pensionsprodukter skal mærkes med et risikotal mellem 1,0 og 5,9. Det skal gøre det lettere for pensionskunder at forstå og sammenligne risiko på tværs af pensionsordninger.

Risikotallet 5,9 angiver den højeste risiko, mens risikotallet 1,0 angiver den laveste risiko. Det er alene udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af opsparingen kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Se her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år. 

Medlemmerne af Pædagogernes Pension har et markedsrenteprodukt med livscyklus, der betegnes som ”mellemrisiko”. Det betyder, at medlemmernes risikotal ligger indenfor risikobåndet for mellemrisiko, og at risikotallet aftager i takt med, at medlemmerne bliver ældre.

For eksempel har medlemmer med 20 år til pension et risikotal mellem 3,3 og 4,3, mens risikotallet for medlemmer med 5 år til pension ligger mellem 2,2 og 2,8.

Se metodebeskrivelse for risikomærkningen.

Tabellen nedenunder viser risikotallet og risikoprofilen for medlemmerne.

År før pensionering (alder 65 år)20-35191817161514131211109876543210-1-2-3-4-5
Risikotal4,243,93,83,73,63,53,43,33,23,12,92,82,72,62,52,42,32,22,121,91,81,71,71,6

Den øremærkede opsparing (særlige bonushensættelser) i Pædagogernes Pension har en investeringsprofil, der svarer til et medlem, der er 8 år fra pensionering (risikotal 2,8). 

Den faktiske porteføljesammensætning pr. 31. december 2019
Tabellen nedenfor viser den faktiske porteføljesammensætning for et medlem af Pædagogernes Pension med henholdsvis 30 år, 15 år og 5 år til pensionering samt 5 år efter pensionering. Derudover er den faktiske porteføljesammensætning for øremærket opsparing med særlig risiko (særlige bonushensættelser) og for ugaranteret gennemsnitsrente også vist.

År før pensionering (alder 65 år)Stats- og realkreditobligationerInvestment grade obligationerHigh-yield obligationerEmerging markets statsobligationerGlobale aktier (developed markets)Emerging markets aktierPrivate equity InfrastrukturEjendommeHedgefonde
3010,62 pct.0,0 pct.8,51 pct.3,62 pct.54,82 pct.8,30 pct.4,58 pct.2,55 pct.6,27 pct.0,0 pct.
1517,62 pct.0,0 pct.9,01 pct.4,12 pct.47,44 pct.7,18 pct.4,08 pct.3,05 pct.6,77 pct.0,0 pct.
531,62 pct.0,0 pct.10,01 pct.5,12 pct.32,67 pct.4,95 pct.3,08 pct.4,05 pct.7,77 pct.0,0 pct.
-545,62 pct.0,0 pct. 11,01 pct.6,12 pct.17,91 pct.2,71 pct.2,08 pct.5,05 pct.8,77 pct.0,0 pct.
Øremærket opsparing26,02 pct.0,0 pct.9,61 pct.4,72 pct.38,58 pct.5,84 pct.3,48 pct.3,65 pct.7,37 pct.0,0 pct.
Ugaranteret gennemsnitsrente45,62 pct.0,0 pct.11,01 pct.6,12 pct.17,91 pct.2,71 pct.2,08 pct.5,05 pct.8,77 pct.0,0 pct.

Den strategiske porteføljesammensætning pr. 1. januar 2020
Tabellen nedenfor viser den strategiske porteføljesammensætning for et medlem af Pædagogernes Pension med henholdsvis 30 år, 15 år og 5 år til pensionering samt 5 år efter pensionering. Derudover er den strategiske porteføljesammensætning for øremærket opsparing med særlig risiko (særlige bonushensættelser) og for ugaranteret gennemsnitsrente også vist.

År før pensionering (alder 65 år)Stats- og realkreditobligationerInvestment grade obligationerHigh-yield obligationerEmerging markets statsobligationerGlobale aktier (developed markets)Emerging markets aktierPrivate equityInfrastrukturEjendommeHedgefonde
308,70 pct.0,0 pct.8,50 pct.4,00 pct.55,15 pct.9,15 pct.5,50 pct.1,80 pct.7,20 pct.0,0 pct.
1514,95 pct.0,0 pct.9,50 pct.4,50 pct.46,67 pct.7,88 pct.5,00 pct.3,80 pct.7,70 pct.0,0 pct.
527,45 pct.0,0 pct.11,50 pct.5,50 pct.29,72 pct.5,33 pct.4,00 pct.7,80 pct.8,70 pct.0,0 pct.
-539,95 pct.0,0 pct.13,50 pct.6,50 pct.12,78 pct.2,77 pct.3,00 pct.11,80 pct.9,70 pct.0,0 pct.
Øremærket opsparing23,70 pct.0,0 pct.10,90 pct.5,20 pct.34,81 pct.6,09 pct.4,30 pct.6,60 pct.8,40 pct.0,0 pct.
Ugaranteret gennemsnitsrente39,95 pct.0,0 pct.13,50 pct.6,50 pct.12,78 pct.2,77 pct.3,00 pct.11,80 pct.9,70 pct.0,0 pct.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.