Risikomærkning & porteføljesammensætning

For at gøre det lettere for pensionskunder at forstå og sammenligne risiko på tværs af pensionsordninger, skal alle pensionsprodukter pr. 1. januar 2019 mærkes med et risikotal mellem 1,0 og 5,9.

Risikotal mellem 5,0 og 5,9 angiver den højeste risiko, mens risikotal mellem 1,0 og 1,9 angiver den laveste risiko. 

Tabellen her nedenunder viser risikotallet for medlemmerne af Pædagogernes Pension. Medlemmerne har et markedsrenteprodukt med livscyklus, og er karakteriseret som middel risiko.

Se her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år. 

Se metodebeskrivelse for risikomærkningen.

År før/efter pensionering (alder 65 år)20-35191817161514131211109876543210-1-2-3-4-5
Risikotal3,93,83,73,63,53,43,43,33,23,13,02,92,82,82,72,62,52,42,32,32,22,12,01,91,91,8

 

Pædagogernes Pensions særlige bonushensættelser har en investeringsprofil, der svarer til et medlem, der er 9 år fra pensionering (risikotal 2,9). 

Den faktiske porteføljesammensætning pr. 31. december 2018

I tabellen er vist den faktiske porteføljesammensætning for et medlem af Pædagogernes Pension med henholdsvis 30 år, 15 år og 5 år til pensionering, samt 5 år efter pensionering. Derudover er den faktiske porteføljesammensætning for øremærket opsparing med særlig risiko (særlige bonushensættelser) og for ugaranteret gennemsnitsrente også vist.

År før/efter pensionering (alder 65 år)Stats- og realkreditobligationerInvestment grade obligationerHigh-yield obligationerEmerging markets statsobligationerGlobale aktier (developed markets)Emerging markets aktierPrivate equityInfrastrukturEjendommeHedgefonde
3011,3%0,0%8,7%3,6%51,3%9,%5,0%2,9%8,1%0,0%
1518,3%0,0%9,2%4,1%44,1%7,8%4,5%3,4%8,6%0,0%
532,3%0,0%10,2%5,1%29,7%5,2%3,5%4,4%9,6%0,0%
-546,3%0,0%11,2%6,1%15,2%2,7%2,5%5,4%10,6%0,0%
Øremærket opsparing26,7%0,0%9,8%4,7%35,4%6,3%3,9%4,0%9,2%0,0%
Ugaranteret gennemsnitsrente46,3%0,0%11,2%6,1%15,2%2,7%2,5%5,4%10,6%0,0%

Den strategiske porteføljesammensætning pr. 1. januar 2019

I tabellen er vist den strategiske porteføljesammensætning for et medlem af Pædagogernes Pension med henholdsvis 30 år, 15 år og 5 år til pensionering, samt 5 år efter pensionering. Derudover er den strategiske porteføljesammensætning for øremærket opsparing med særlig risiko (særlige bonushensættelser) og for ugaranteret gennemsnitsrente også vist.

År før/efter pensionering (alder 65 år)Stats- og realkreditobligationerInvestment grade obligationerHigh-yield obligationerEmerging markets statsobligationerGlobale aktier (developed markets)Emerging markets aktierPrivate equityInfrastrukturEjendommeHedgefonde
3011,0%0,0%9,0%4,0%51,9%9,2%5,0%3,0%7,0%0,0%
1518,0%0,0%9,5%4,5%44,6%7,9%4,5%3,5%7,5%0,0%
532,0%0,0%10,5%5,5%30,2%5,3%3,5%4,5%8,5%0,0%
-546,0%0,0%11,5%6,5%15,7%2,8%2,5%5,5%9,5%0,0%
Øremærket opsparing26,4%0,0%10,1%5,1%36,0%6,3%3,9%4,1%8,1%0,0%
Ugaranteret gennemsnitsrente46,0%0,0%11,5%6,5%15,7%2,8%2,5%5,5%9,5%0,0%