Sådan investerer vi din opsparing

Pædagogerne indbetaler årligt omkring 3 mia. kr. til PBU, og vi forvalter en samlet pensionsformue på ca. 70 mia. kr. Det er altså meget store beløb, vi håndterer i vores arbejde med at sikre pædagogerne den højst mulige pension.

Det er PBU’s investeringsafdeling, der har det daglige ansvar for investeringen af de mange pensionskroner.

Investeringsafdelingens medarbejdere sikrer, at pædagogernes opsparing investeres bedst muligt ud fra de forventninger, som PBU har til verdensøkonomien og dermed til, hvordan pengene skal fordeles på obligationer, aktier, ejendomme, lande, valuta osv.

Umiddelbart kan man få den opfattelse, at investering af pensionsmidler bare handler om tal. Men virkeligheden er en anden. Bag de mange investeringer, som PBU foretager hvert eneste år, ligger der et omfattende analysearbejde.

Derudover har vi tæt kontakt til samarbejdspartnere over hele verden, så de projekter, vi investerer i, realiseres bedst muligt til gavn for pædagogernes pension.