Afkast 2019

Her kan du se fordelingen af afkast i 2019. Bemærk, at der er forskel på afkast og den rente, du får tilskrevet din opsparing.

Nominelle obligationer 2,2
Indeksobligationer 5,0
Obligationer i udviklingslande 15,9
Virksomheds-obligationer 19,6
Aktier 30,4
Andre Alternativer -0,6
Ejendomme 5,7
Infrastruktur 15,4

Risikomærkning & porteføljesammensætning

Når vi investerer din opsparing, er det forbundet med en risiko. For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver alle pensionsprodukter ”mærket” med et risikotal.

Vi er sat i verden for at skabe de størst mulige pensioner for vores medlemmer, og det skal ske på en ansvarlig måde.

Højt afkast og ansvarlighed er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod er ansvarlige investeringer en forudsætning for at skabe høje afkast år efter år.

Derfor søger vi at kombinere vores investeringer med størst mulig hensynstagen til mennesker, dyreliv, planteliv og miljø.

PBU har en klar holdning til den sociale, etiske og miljømæssige ansvarlighed i vores investeringer. 

Læs mere

Investeringspolitik

Pædagogerne indbetaler ca. 3 mia. kr. til PBU om året og har pt. en samlet pensionsopsparing i PBU på omkring 80 mia. kr. Der er altså tale om meget store beløb, vi håndterer for at sikre pædagogerne den størst mulige pension.

Aktieinvesteringer

PBU investerer hovedsageligt i børsnoterede internationale aktier. Det sikrer en god spredning på forskellige lande og brancher, samtidig med at mulighederne for køb og salg på disse markeder sikrer en god likviditet.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.