Afkast

Her ser du PBU's afkast de sidste 5 år. Bemærk, at der er forskel på PBU's afkast og den rente du får tilskrevet din opsparing.

Nominelle obligationer 1,7
Indeksobligationer -1,0
Obligationer i udviklingslande -1,0
Virksomheds-obligationer 2,5
Aktier -8,1
Andre Alternativer 12,7
Ejendomme 12,9
Afkast før pensionsafkastskat -3,0
Infrastruktur 14,1
Nominelle obligationer 3,5
Indeksobligationer 1,9
Obligationer i udviklingslande 2,5
Virksomheds-obligationer 4,9
Aktier 11,0
Unoterede aktiver 4,1
Ejendomme 10,3
Afkast før pensionsafkastskat 9,1
Nominelle obligationer 6,4
Indeksobligationer 9,0
Emerging Markets obligationer 14,3
Virksomheds-obligationer 9,3
Aktier 9,6
Unoterede aktier 4,7
Ejendomme 7,6
Afkast før pensionsafkastskat 8,4
Nominelle obligationer -0,6
Indeksobligationer -0,9
Emerging Markets obligationer -4,5
Virksomheds-obligationer -2,0
Aktier 11,3
Unoterede aktier 10,2
Ejendomme 7,2
Afkast før pensionsafkastskat 3,7
Nominelle obligationer 9,7
Indeksobligationer 9,9
Emerging Markets obligationer 10,8
Virksomheds-obligationer 4,3
Aktier 16,7
Unoterede aktier 22,4
Ejendomme 7,0
Afkast før pensionsafkastskat 10,2

Risikomærkning & porteføljesammensætning

For at gøre det lettere for pensionskunder at forstå og sammenligne risiko på tværs af pensionsordninger, skal alle pensionsprodukter pr. 1. januar 2019 mærkes med et risikotal mellem 1,0 og 5,9.

Vi er sat i verden for at skabe de størst mulige pensioner for vores medlemmer - men det skal ske på en ansvarlig måde.

Højt afkast og ansvarlighed er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod er ansvarlige investeringer en forudsætning for at skabe høje afkast år efter år.

Derfor søger vi at kombinere vores investeringer med størst mulig hensynstagen til mennesker, dyreliv, planteliv og miljø.

PBU har en klar holdning til den sociale, etiske og miljømæssige ansvarlighed i vores investeringer. 

Læs mere

Investeringspolitik

Pædagogerne indbetaler ca. 3 mia. kr. til PBU om året og har pt. en samlet pensionsopsparing i PBU på mere end 65 mia. kr. Der er altså tale om meget store beløb, vi håndterer for at sikre pædagogerne den størst mulige pension.

Aktieinvesteringer

PBU investerer hovedsageligt i børsnoterede internationale aktier. Det sikrer en god spredning på forskellige lande og brancher, samtidig med at mulighederne for køb og salg på disse markeder sikrer en god likviditet.