Vedtægter

I vedtægterne kan du læse de nærmere regler for, hvordan PBU skal drives. Vedtægterne beskriver blandt andet formålet med PBU, og hvem der kan blive medlem.

Derudover kommer vedtægterne bl.a. ind på 

  • Hvordan bestyrelsen vælges
  • Hvilke funktioner bestyrelsen har
  • Hvad der er direktionens opgave
  • Hvornår og hvordan vi skal aflægge regnskab
  • Hvordan generalforsamlingen holdes

Vedtægter

Aflønningspolitik i Pædagogernes Pension

Håndtering af personoplysninger

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.