Vedtægter

I vedtægterne kan du læse de nærmere regler for, hvordan PBU skal drives. Vedtægterne beskriver blandt andet formålet med PBU - og hvem, der kan blive medlem.

Derudover kommer vedtægterne bl.a. ind på 

  • Hvordan bestyrelsen vælges
  • Hvilke funktioner bestyrelsen har
  • Hvad der er direktionens opgave
  • Hvornår og hvordan vi skal aflægge regnskab
  • Hvordan generalforsamlingen holdes

Vedtægter

Aflønningspolitik i Pædagogernes Pension

Håndtering af personoplysninger