Bestyrelse

Bestyrelsen består af ni medlemmer. De bliver valgt for fire år ad gangen i forbindelse med PBU's første ordinære generalforsamling efter et kommunalvalg. Tre af bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt de delegerede på generalforsamlingen.

To af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Kommunernes Landsforening (KL) og to af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL).

På generalforsamlingen bliver der valgt tre medlemmer blandt pensionsselskabets medlemmer og to uafhængige medlemmer, som har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

 

Bestyrelsesmedlemmer

 

Uffe Jensen, formand. Udpeget af de kommunale forhandlingsorganer (KL, Københavns og Frederiksberg Kommuner). Borgmester i Odder Kommune.

 

 

Lasse Bjerg Jørgensen

 

Lasse Bjerg Jørgensen, 1. næstformand. Udpeget af BUPL. Forretningsudvalgsmedlem i BUPL.

 

 

Torstein Grubb

 

Torstein Grubb, 2. næstformand.

Pædagog  

 

  

Steffen Poulsen

 

Steffen Poulsen, medlemsvalgt.
SFO-leder, Åby Skole

 
Kim Hyttel

Kim Hyttel, medlemsvalgt.

Institutionsleder

  
Mette Aagaard Larsen

 

Mette Skovhus Larsen, udpeget af BUPL.
Faglig sekretær i BUPL.

 

 


Anne Madsen,
udpeget af de kommunale forhandlingsorganer (KL, Københavns og Frederiksberg Kommuner). Medlem af byrådet i Sorø Kommune.

 

  

Lis Skovbjerg

 

Lis Skovbjerg, uafhængigt og særligt kvalificeret medlem. Valgt på PBU`s generalforsamling. Tidligere adm. direktør i PNN Pension og PHI Pension og tidligere forsikringsdirektør i Sampension.

  

 

Leif Hasager

 

Leif Hasager, uafhængigt og særligt kvalificeret medlem. Valgt på PBU`s generalforsamling. Investeringsdirektør i Formuepleje A/S.

 

 

 

Revisionsudvalg
Det er bestemt i lovgivningen, at bestyrelsen skal nedsætte et revisionsudvalg. Revisionsudvalget skal blandt andet kontrollere pensionsselskabets regnskabsaflæggelse og holde øje med, om de interne kontrol- og risikosystemer fungerer effektivt.

 
I PBU består revisionsudvalget af Lis Skovbjerg (formand for udvalget), Leif Hasager (næstformand) og Uffe Jensen. Lis Skovbjerg er udpeget som det kvalificerede og uafhængige medlem af revisionsudvalget.

Lis Skovbjerg har tidligere været adm. direktør i PNN Pension og PKI Pension samt forsikringsdirektør i Sampension KP Livsforsikring og har mange års erfaring fra den finansielle sektor. Lis Skovbjerg er uafhængigt medlem, idet hun ikke har nogen tilknytning til eller anden personlig interesse i PBU.