Bestyrelse

Bestyrelsen består af ni medlemmer. De bliver valgt for fire år ad gangen i forbindelse med PBU's første ordinære generalforsamling efter et kommunalvalg. Tre af bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt de delegerede på generalforsamlingen.

To af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Kommunernes Landsforening (KL) og to af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL).

På generalforsamlingen bliver der valgt tre medlemmer blandt pensionsselskabets medlemmer og to uafhængige medlemmer, som har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

 

Bestyrelsesmedlemmer

 

Uffe Jensen, formand. Udpeget af de kommunale forhandlingsorganer (KL, Københavns og Frederiksberg Kommuner).
Borgmester i Odder Kommune.

 

 

Lasse Bjerg Jørgensen

 

Lasse Bjerg Jørgensen, 1. næstformand. Udpeget af BUPL. Forretningsudvalgsmedlem i BUPL.

 

 

Torstein Grubb

 

Torstein Grubb, 2. næstformand.
Pædagog.

 

 

 

Carsten Rasmussen, udpeget af KL.
Borgmester i Lejre.

 

 

Steffen Poulsen

 

Steffen Poulsen, medlemsvalgt.
SFO-leder, Åby Skole.

 
Kim Hyttel

Kim Hyttel, medlemsvalgt.
Institutionsleder.

  
Mette Aagaard Larsen

 

Mette Skovhus Larsen, udpeget af BUPL.
Faglig sekretær i BUPL.

 

 

Lis Skovbjerg

 

Lis Skovbjerg, uafhængigt og særligt kvalificeret medlem. Valgt på PBU`s generalforsamling. Tidligere adm. direktør i PNN Pension og PHI Pension og tidligere forsikringsdirektør i Sampension.

  

 

Leif Hasager

 

Leif Hasager, uafhængigt og særligt kvalificeret medlem. Valgt på PBU`s generalforsamling. Investeringsdirektør i Formuepleje A/S.

 

 

 

Revisions- og risikoudvalg
Det er bestemt i lovgivningen, at bestyrelsen skal nedsætte et revisions- og risikoudvalg. Revisions- og risikoudvalget skal blandt andet kontrollere pensionsselskabets regnskabsaflæggelse og holde øje med, om de interne kontrol- og risikosystemer fungerer effektivt.

 
I PBU består revisions- og risikoudvalget af Lis Skovbjerg (formand for udvalget), Leif Hasager (næstformand), Uffe Jensen og Kim Hyttel. Lis Skovbjerg er udpeget som det kvalificerede og uafhængige medlem af revisions- og risikoudvalget.

Lis Skovbjerg har tidligere været adm. direktør i PNN Pension og PKI Pension samt forsikringsdirektør i Sampension KP Livsforsikring og har mange års erfaring fra den finansielle sektor. Lis Skovbjerg er uafhængigt medlem, idet hun ikke har nogen tilknytning til eller anden personlig interesse i PBU.

 

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.