Daglig ledelse

Administrerende direktør Sune Schackenfeldt udgør direktionen i Pædagogernes Pension og står i spidsen for en stærk og mangfoldig ledelsesgruppe.

Ledelsesgruppen i Pædagogernes Pension består af højt specialiserede profiler med forskellige baggrunde. Gruppen har en ligelig fordeling af kvinder og mænd og en bred alderssammensætning.

Ledelsesgruppen repræsenterer alle organisationens hovedområder. Dermed har Pædagogernes Pension en ledelse med et solidt kendskab til kernedriften i organisationen, som sammen med medarbejderne kan skabe de bedste løsninger til pædagogerne.

Administrerende direktør (Direktionen)

Sune Schackenfeldt er administrerende direktør for Pædagogernes Pension.

Læs mere om Sune

 

Matematisk direktør

Frank Cederbye er matematisk direktør og ansvarshavende aktuar i Pædagogernes Pension.

Læs mere om Frank

 

Chef for Jura, Compliance og Direktionssupport

Karina Hansen er chef for Jura, Compliance og Direktionssupport i Pædagogernes Pension. Derudover er hun også ansvarlig for virksomhedens kommunikation.

Læs mere om Karina

 

Medlemschef

Annie Kristensen er chef for den del af medlemsafdelingen, der varetager opgaver i forbindelse med BUPL og BUPL’s Lederforening.

Læs mere om Annie

 

Chef for Rådgivningscenter og Medlemsadministration


Line Nexø Leth er chef for Rådgivningscenter og Medlemsadministration i Pædagogernes Pension.

Læs mere om Line

 

Investeringsdirektør

Carsten Warren Petersen er investeringsdirektør i Pædagogernes Pension.

Læs mere om Carsten

 

Økonomichef

Christian Velløv er økonomichef i Pædagogernes Pension.

Læs mere om Christian

 

Der er ingen i Pædagogernes Pensions ledelse, som modtager nogen form for gaver fra kapitalinteresser eller leverandører. 

 

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.