PBU er 100 pct. medlemsejet

PBU er pædagogernes pensionsselskab. Bogstaveligt talt. Det er nemlig medlemmerne – og ikke en række aktionærer – der ejer PBU.

Din pensionsordning er en arbejdsmarkedspension. Den er etableret af overenskomstparterne – altså BUPL og KL.

Supplement til det offentlige
Formålet med den Pensionspakke, som du har i PBU, er at sikre dig og din familie økonomisk, den dag du holder op med at arbejde, eller hvis der sker dig noget inden.

Ordningen er tænkt som et supplement til folkepensionen og de andre udbetalinger, du kan få fra det offentlige. Den består derfor både af en pensionsopsparing og nogle forsikringer, som kommer til udbetaling ved nedsat erhvervsevne , kritisk sygdom og død.

Udbetalingerne fra PBU supplerer de udbetalinger, du kan få fra det offentlige i forskellige situationer. Hvis du også har en privat pensionsordning, kommer udbetalingerne herfra oveni.

Læs mere om Pensionspakken

Ingen aktionærer
  • Det er kun medlemmerne, der ejer PBU
  • Op til 10,5% rente i 2017
  • Lave omkostninger

PBU er demokratisk - og du kan få indflydelse ...

PBU`s generalforsamling består af 35 delegerede, der alle er medlemmer i PBU. De delegerede er valgt i forbindelse med BUPL’s regionale generalforsamlinger. Valgperioden er fire år, og den nuværende periode er 1. januar 2019 til 31. december 2022. 

Vi holder ordinær generalforsamling en gang om året inden udgangen af april måned. Her bliver alle principielle beslutninger taget op.

Det er kun de delegerede, der har stemmeret - men alle medlemmer kan overvære generalforsamlingen, og de kan også tage ordet. Du kan med andre ord få indflydelse ved at møde op på generalforsamlingen.

Læs referat fra sidste generalforsamling

PBU's organisation

Stiftet i 1976 - still going strong ...

PBU blev stiftet i 1976 af BUPL, Kommunernes Landsforening ( KL) samt København og Frederiksberg kommuner.De første medlemmer kom med i ordningen i 1978.

Læs mere om PBU's bestyrelse, delegerede og administration.

Rapporter

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan det står til med økonomien i PBU, kan du fx se nærmere på vores årsrapport, som typisk er klar i april måned. Du kan bl.a. også finde redegørelsen fra Finanstilsynets inspektion på listen herunder.

Vedtægter

I vedtægterne kan du læse de nærmere regler for, hvordan PBU skal drives. Vedtægterne beskriver blandt andet formålet med PBU - og hvem, der kan blive medlem.

Er du utilfreds?

Selv om langt de fleste af vores medlemmer er tilfredse med vores håndtering af deres sag, så opstår der naturligvis uenigheder en gang imellem.

Hvis du som medlem er uenig i en afgørelse eller føler dig forkert behandlet, vil vi altid gerne i kontakt med dig.

Du har forskellige muligheder for at klage:

  • Kontakt medlemsservice
  • Send en klage til den klageansvarlige
  • Ankenævnet for forsikring
Læs mere her