Hvordan bliver jeg delegeret?

Ved generalforsamlingerne i de lokale BUPL-fagforeninger vælges de delegerede til Pædagogernes Pension (PBU). Der vælges tre delegerede fra hver af de 12 BUPL-valgkredse, dog kun én enkelt fra Bornholm. Herudover vælges en delegeret fra LFS-området. 

Valgperioden er fire år, og den nuværende periode er 1. januar 2019 til 31. december 2022. Ved PBU's generalforsamling er det kun de delegerede, der har stemmeret, men alle medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, og de kan også tage ordet.

Din rolle

Som delegeret i PBU er din rolle at være dine kollegers talerør i pensionsselskabet og dermed repræsentere dem, som har valgt dig. Din rolle er desuden at være PBU’s ambassadør.

Dine muligheder

Som delegeret i PBU får du mulighed for at være med til at sætte den fremtidige kurs for dit pensionsselskab. I den forbindelse vil du hele tiden blive opdateret på den nyeste lovgivning på området.

Du bliver klædt på til opgaven

Som delegeret i PBU deltager du i to intensive heldagsmøder om året, hvor der også er tid til at udveksle erfaringer med andre delegerede. Og mellem møderne bliver du opdateret med nyheder, presseklip mv., så du altid er klædt på til opgaven.

Kommende arrangementer


2020

Generalforsamling & delegeretmøde
Onsdag d. 1. april 2020

Delegeretmøde 
Torsdag d. 5. november 2020

Få flere informationer

Log på og få mere at vide