Betaling for administration

I 2021 sætter vi din årlige betaling for administration ned.

Det er et direkte resultat af PBU’s målrettede arbejde med at forenkle og fremtidssikre medlemmernes pension – og det giver medlemmerne mere pension for pengene.

Alle betalende medlemmer betaler i 2021 et fast beløb på 336 kr.

Fra 2.100 kr. til 336 kr.

Jonna indbetaler årligt 30.000 kr. til sin pension i PBU (efter hun har betalt sine forsikringer).

I 2012 betalte Jonna 2.100 kr. til administration. Det blev i 2013 sat ned til 960 kr. og i 2014 til 780 kr. I 2015 skulle Jonna årligt betale 420 kr. Fra 2016 til 2020 har betalingen været på kun 348 kr. om året. Og fra 1. januar 2021 sætter vi prisen endnu mere ned, så Jonna kun skal betale 336 kr. årligt.

Pensionerede og hvilende medlemmer 
Pensionerede medlemmer og hvilende medlemmer betaler også et fast beløb på 336 kr. om året for administration. Den maksimale betaling for alderspensionister med direkte afkast er dog 0,3 pct. af opsparingen.

Omkostninger 
Medlemmernes samlede omkostninger i 2020 var 468 mio. kr. Det svarer til 0,60 pct. af medlemmernes opsparing (de pensionsmæssige hensættelser) på 78.197 mio. kr. ultimo 2020.

PBU har beregnet årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og årlige omkostninger i procent (ÅOP) for 2020. Beregningerne er foretaget i henhold til en henstilling fra Forsikring & Pension og efter en nærmere beskrevet metode.

Metodebeskrivelse for 2020

Metodebeskrivelse for 2019

Metodebeskrivelse for 2018

Metodebeskrivelse for 2017


Fordeling af omkostninger
De samlede omkostninger for 2020 er fordelt sådan:

  • Administrationsomkostninger: 38 mio. kr. (0,05 pct.)
  • Investeringsomkostninger: 409 mio. kr. (0,52 pct.)
  • Risikoforrentning til egenkapitalen: 21 mio. kr. (0,03 pct.)

Følg selv med

Som medlem kan du selv holde øje med, hvor meget der bliver trukket i administration. Tallet kan du se under "Årsoversigt"

Hovedparten af investeringsomkostningerne er indirekte omkostninger, som er trukket fra afkastet.

Risikoforrentningen til egenkapitalen kan siges ikke at være en egentlig omkostning i PBU. Det skyldes, at PBU ejes af medlemmerne, og egenkapitalen derfor er medlemmernes egen (i modsætning til fx et aktieselskab).

OBS: Dine egne tal kan afvige, da omkostningerne herover er beregnet som gennemsnit for hele pensionsselskabet. Særligt for nye medlemmer og ved ekstraordinære indbetalinger foretaget i året kan der af beregningstekniske årsager være store afvigelser.

Gebyrer
PBU har fuld åbenhed om gebyrer. Her kan du se en oversigt over PBU`s gebyrer:

Gebyroversigt 2021

Omkostningsmåleren nedenfor er sidst opdateret i marts 2021.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.