Betaling for administration

I 2020 fastholder vi din betaling for administration på samme lave niveau som i 2018 og 2019.

Det er et direkte resultat af PBU’s målrettede arbejde med at forenkle og fremtidssikre medlemmernes pension – og det giver medlemmerne mere pension for pengene.

Det er også en af de vigtigste grunde til, at Pædagogernes Pension er blevet kåret til årets arbejdsmarkedspension.

Alle betalende medlemmer betaler i 2020 et fast beløb på 348 kr.

 

Et eksempel – fra 2.100 kr. til 348 kr ...

Jonna indbetaler årligt 30.000 kr. til sin pension i PBU (efter hun har betalt for sine forsikringer.)

I 2012 betalte Jonna 2.100 kr. til administration. Dette blev i 2013 sat ned til 960 kr. og i 2014 til 780 kr. Fra og med 1. april 2015 skulle Jonna årligt betale 420 kr. Og fra og med 2016 bankede vi altså betalingen ned på 348 kr.

Hvilende medlemmer betaler ligeledes 348 kr. Det samme gælder pensionerede medlemmer. Den maksimale betaling for alderspensionister med direkte afkast er dog 0,3 pct. af opsparingen.

Pensionerede og hvilende medlemmer betaler også
Pensionerede medlemmer og hvilende medlemmer betaler også et fast beløb på 348 kr. om året for administration. Den maksimale betaling for alderspensionister med direkte afkast er dog 0,3 pct. af opsparingen.

Omkostninger
Medlemmernes samlede omkostninger i 2018 var 375 mio. kr. Det svarer til 0,62 pct. af medlemmernes opsparing (de pensionsmæssige hensættelser) på 60.345 mio. kr. ultimo 2018.

PBU har beregnet årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og årlige omkostninger i procent (ÅOP) for 2018. Beregningerne er foretaget i henhold til en henstilling fra Forsikring & Pension og efter en nærmere beskrevet metode.

Metodebeskrivelse for 2018

Metodebeskrivelse for 2017

Metodebeskrivelse for 2016

Fordeling af omkostninger

De samlede omkostninger for 2018 er fordelt sådan:

  • Administrationsomkostninger: 39 mio. kr. (0,07 pct.)
  • Investeringsomkostninger: 320 mio. kr. (0,53 pct.)
  • Risikoforrentning til egenkapitalen: 15 mio. kr. (0,02 pct.)

Følg selv med

Som medlem kan du selv holde øje med, hvor meget der bliver trukket i administration. Tallet kan du se under "Årsoversigt"

Hovedparten af investeringsomkostningerne er indirekte omkostninger, som er trukket fra afkastet.

Risikoforrentningen til egenkapitalen kan siges ikke at være en egentlig omkostning i PBU. Det skyldes, at PBU ejes af medlemmerne, og egenkapitalen derfor er medlemmernes egen (i modsætning til fx et aktieselskab).

OBS: Dine egne tal kan afvige, da omkostningerne herover er beregnet som gennemsnit for hele pensionsselskabet. Særligt for nye medlemmer og ved ekstraordinære indbetalinger foretaget i året kan der af beregningstekniske årsager være store afvigelser.

Gebyrer

PBU har fuld åbenhed om gebyrer. Her kan du se en oversigt over PBU`s gebyrer:

Gebyroversigt 2020

Omkostningsmåleren nedenfor er sidst opdateret i marts 2020.