Social ansvarlighed

Vi er sat i verden for at skabe de størst mulige pensioner for vores medlemmer – og det skal ske på en ansvarlig måde.

Højt afkast og ansvarlighed er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod er ansvarlige investeringer en forudsætning for at skabe høje afkast år efter år.

Derfor søger vi at kombinere vores investeringer med størst mulig hensyntagen til mennesker, dyreliv, planteliv og miljø.

PBU har en klar holdning til den sociale, etiske og miljømæssige ansvarlighed i vores investeringer. Den holdning bygger på FN's Global Compact. Global Compact er verdens største sammenslutning af virksomheder, som har forpligtet sig til at være ansvarlige og overholde grundlæggende standarder for god virksomhedsopførsel. Som investor har vi ansvar for, at virksomheder, som PBU investerer i, overholder disse principper og tilstræber god virksomhedsopførsel.

Det er et mål til stadighed at højne bevidstheden hos PBU’s kapitalforvaltere og samarbejdspartnere om vigtigheden af sociale, etiske og miljømæssige forhold.

Læs PBU’s politik for ansvarlige investeringer (PDF)

Se PBU’s liste over ekskluderede selskaber(PDF)

Global Compact

er ti principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar, som bygger på FN-konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Læs mere

Samfundsansvar

Læs vores seneste Rapport om Samfundsansvar til Global Compact

Læs rapporten

Skattepolitik

PBU har som ansvarlig investor en skattepolitik

Se vores skattepolitik

Klimarapport

Rapporten beskriver muligheder og risici på vejen mod CO2-neutrale investeringer. Rapporten er på engelsk med et dansk resumé.

Læs klimarapporten

Bæredygtig vækst

PBU foretager blandt andet grønne og bæredygtige investeringer, der giver PBU’s medlemmer et godt afkast og lever op til PBU’s politik for ansvarlige investeringer.

Investorsamarbejde

Samarbejde med ligesindede investorer er vigtigt i forhold til at have tilstrækkelig kapital og dermed vægt bag PBU’s ønsker og forventninger til de virksomheder, som vi investerer i.  

Aktivt ejerskab

PBU’s tilgang til social ansvarlighed bygger på aktivt ejerskab. Det er PBU’s ambition at være en aktiv, kritisk og konstruktiv partner i de virksomheder, vi investerer i.
 
Det er vores mål at udfordre virksomhederne til at opbygge et stærkt beredskab for social, etisk og miljømæssig ansvarlighed. Desuden er det målet at gøre virksomheder omstillingsparate til fremtidig markedsudvikling, statslig regulering og forventninger fra deres interessenter.
 
Dialog med virksomheder
Den bedste måde at forebygge problemer og påvirke virksomhederne til god adfærd er igennem dialog. Dialogen sker løbende i kraft af virksomhedsbesøg, møder med virksomhedens ledelse og ved at skrive til virksomhederne.
 
Dialogen er om forhold, som PBU og vores samarbejdspartnere opfatter som brud på Global Compact’s principper, eller om centrale udfordringer med betydning for virksomhedernes langsigtede finansielle, sociale og miljømæssige bæredygtighed.
 
Stemmer på generalforsamlinger
Dialogen underbygges ved, at PBU stemmer på børsnoterede virksomheders årlige generalforsamlinger. Vi tager derfor aktivt stilling til en bred kreds af emner inden for miljøledelse, klimaforandring og biodiversitet, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, antikorruption, god selskabsledelse og forretningsetik.
Se, hvordan Pædagogernes Pension har stemt

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.