Investering med omtanke

Automatisk salg af kontroversielle selskaber er ikke foreneligt med PBU’s ansvar som kritisk og ansvarlig investor ...

Social ansvarlighed

Vi er sat i verden for at skabe de størst mulige pensioner for vores medlemmer – men det skal ske på en ansvarlig måde.

Højt afkast og ansvarlighed er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod er ansvarlige investeringer en forudsætning for at skabe høje afkast år efter år.

Derfor søger vi at kombinere vores investeringer med størst mulig hensynstagen til mennesker, dyreliv, planteliv og miljø.

PBU har en klar holdning til den sociale, etiske og miljømæssige ansvarlighed i vores investeringer. Den holdning bygger på FN's Global Compact. Global Compact er verdens største sammenslutning af virksomheder, som har forpligtet sig til at være ansvarlige og overholde grundlæggende standarder for god virksomhedsopførsel. Som investor har vi ansvar for, at virksomheder, som PBU investerer i, overholder disse principper og tilstræber god virksomhedsopførsel.

Det er et mål til stadighed at højne bevidstheden hos PBU’s kapitalforvaltere og samarbejdspartnere om vigtigheden af sociale, etiske og miljømæssige forhold.

Læs PBU’s politik for ansvarlige investeringer (PDF)

Se PBU’s liste over ekskluderede selskaber(PDF)

Global Compact

Global Compact er ti principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Det bygger på internationalt anerkendte FN-konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Læs mere
Samfundsansvar

Læs vores seneste rapport til Global Compact

Læs rapport
Skattepolitik

Pædagogernes Pension har som ansvarlig investor en skattepolitik

Læs mere

Bæredygtig vækst

PBU foretager blandt andet grønne og bæredygtige investeringer, der giver PBU’s medlemmer et godt afkast og lever op til PBU’s politik for ansvarlige investeringer.

Investorsamarbejde

Samarbejde med ligesindede investorer er vigtigt i forhold til at have tilstrækkelig kapital og dermed vægt bag PBU’s ønsker og forventninger til de virksomheder, som vi investerer i.  

Aktivt ejerskab

PBU’s tilgang til social ansvarlighed bygger på aktivt ejerskab. Det er PBU’s ambition at være en aktiv, kritisk og konstruktiv partner i de virksomheder, vi investerer i.
 
Det er vores mål at udfordre virksomhederne til at opbygge et stærkt beredskab for social, etisk og miljømæssig ansvarlighed. Desuden er det målet at gøre virksomheder omstillingsparate til fremtidig markedsudvikling, statslig regulering og forventninger fra deres interessenter.
 
Dialog med virksomheder
Den bedste måde at forebygge problemer og påvirke virksomhederne til god adfærd er igennem dialog. Dialogen sker løbende i kraft af virksomhedsbesøg, møder med virksomhedens ledelse og ved at skrive til virksomhederne.
 
Dialogen er om forhold, som PBU og vores samarbejdspartnere opfatter som brud på Global Compact’s principper, eller om centrale udfordringer med betydning for virksomhedernes langsigtede finansielle, sociale og miljømæssige bæredygtighed.
 
Stemmer på generalforsamlinger
Dialogen underbygges ved, at PBU stemmer på børsnoterede virksomheders årlige generalforsamlinger. Vi tager derfor aktivt stilling til en bred kreds af emner inden for miljøledelse, klimaforandring og biodiversitet, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, antikorruption, god selskabsledelse og forretningsetik.
 
Se, hvordan Pædagogernes Pension har stemt

Etisk Markedslederskab

Vi har indført fuldstændig nultolerance for ethvert gaveelement fra enhver kapitalinteresse ...