Investorsamarbejde

Samarbejde med ligesindede investorer er vigtigt i forhold til at have tilstrækkelig kapital og dermed vægt bag PBU’s ønsker og forventninger til de virksomheder, som vi investerer i.  

BMO Global Asset Management

Derfor samarbejder vi med det engelske investeringsselskab BMO Global Asset Management (BMO), som repræsenterer PBU og ligesindede institutionelle investorer i dialogen med virksomheder og i udøvelsen af PBU’s aktive ejerskab.

Samarbejdet indebærer, at BMO

  • følger udviklingen i virksomheder, der indgår i PBU’s portefølje af aktier og virksomhedsobligationer.
  • rapporterer til PBU om sociale, etiske og miljømæssige problemer og udfordringer samt om fremskridt i dialogen 
  • stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger på mandat fra PBU.

Dansif
PBU er stiftende medlem af Dansif, som er sammenslutningen af ansvarlige investorer i Danmark. Dansif er et upartisk forum for aktører med væsentlig interesse for ansvarlige investeringer. Formålet er, at udbrede og udveksle erfaringer, samt at muliggøre en diversificeret debat om ansvarlige investeringer.

Global Compact Nordic Network
PBU er medlem af det nordiske bæredygtighedsnetværk under FN Global Compact. Formålet med netværket er at være et forum for erfaringsudveksling og at inspirere og assistere med implementeringen af Global Compact’s ti principper.