Bæredygtig vækst

PBU foretager blandt andet grønne og bæredygtige investeringer, der giver PBU’s medlemmer et godt afkast og lever op til PBU’s politik for ansvarlige investeringer.

Det er investeringer, som bidrager til en gradvis mere bæredygtig global økonomi - som er mindre afhængig af fossile brændstoffer som fx olie, kul og gas - og som giver fattige mennesker adgang til livsnødvendig kredit. 

Vi har over de seneste seks år investeret i grøn og bæredygtig energi så som sol- og vindenergi og udbygger vores engagement i takt med, at nye attraktive muligheder opstår. PBU er fx medinvestor i en dansk fond, der formidler mikrofinansiering til kvinder og småentreprenører i Asien, Sydamerika og Afrika.

PBU er desuden medinvestor i Klimainvesteringsfonden oprettet af Udenrigsministeriet, Klima- og Energiministeriet i samarbejde med IFU - Investeringsfonden for udviklingslande, Vækstfonden og danske pensionsselskaber. Fonden skal via projektinvesteringer i udviklings- og vækstlande bidrage til at reducere den globale opvarmning og fremme salget af dansk klimateknologi.